De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Veelgestelde vragen over asbestdaken

1. Waarom is er een verbod uitgesproken voor asbestdaken vanaf 2024?

Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan, zo stelt het RIVM. Toepassing van asbest is al langere tijd verboden omdat het slecht kan zijn voor mens en milieu. Om te voorkomen dat asbestdaken een risico vormen of gaan vormen voor de leefomgeving heeft de rijksoverheid besloten tot een verbod. Na 2024 mogen zowel particulieren als bedrijven in Nederland op panden geen asbesthoudende daken meer hebben. Op 16-10-2018 is hiertoe een wetsvoorstel aangenomen.

2. In welke daken is asbest verwerkt? Waar kan ik dat aan zien?

Uw dak kan voorzien zijn van asbest als het dak vóór 1994 geplaatst en/of vervangen is. Dit kunt u herkennen aan:
– Oude golfplaten zien er vaak verweerd uit en er groeit mos op. Dit kan betekenen dat er asbest in verwerkt is. Een wit gespikkeld patroon op golfplaten is ook een kenmerk van eventuele asbesthoudende platen.
– Een honingraatstructuur aan de onderkant van de golfplaten wijst op asbest. Dit kan moeilijk zichtbaar zijn.
– Verder zijn asbestvrije golfplaten te herkennen aan een markering bestaande uit de letters NT plus 5 getallen. Ontbreekt dit NT-nummer dan kan er asbest in uw golfplaten aanwezig zijn.
– Asbestdaken zijn niet gemakkelijk te herkennen. Soms kunt u bij uw makelaar of verzekeraar informeren. Als u twijfelt is het van belang een keuring plaats te laten vinden door een gecertificeerd bedrijf. Deze kan uitsluitsel geven. Let wel, hier zijn kosten aan verbonden.
– Asbest is verwerkt in golfplaten op een aanbouw of schuur gebouwd voor 1994 (behoudens golfplaten waar deze letters op staan: NT, AF, AFM, NA, AP of AV).
– Asbest kan verwerkt zijn in leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd.
– Asbest kan verwerkt zijn in bitumen op platte daken.

3. Ik heb een asbesthoudend dak. Mag ik dat dak zelf verwijderen?

Onder bepaalde voorwaarden mag u uw asbestdak zelf verwijderen:
– Het dak is kleiner dan 35m²
– De golfplaten liggen op een woning of privégebouw (géén bedrijfsfunctie) en deze zijn geschroefd of liggen los
– De platen zijn niet kapot of verweerd
– U vraagt toestemming van de gemeente met het indienen van een sloopmelding bij het Online Omgevingsloket.
– U draagt beschermende kleding en pakt het materiaal goed in. Sommige gemeentes voorzien in beschermende kleding. Vraag hiernaar bij uw gemeente
– De platen moeten geschroefd zijn, dus niet gespijkerd of gelijmd. U dient de platen in zijn geheel verwijderd worden. U mag er dus niet in zagen of boren.

4. Wanneer is het verplicht om een saneringsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van mijn asbesthoudend dak?

Ook als u voldoet aan de voorwaarden in vraag 3 kan het zijn dat u een saneringsbedrijf in moet schakelen, bijvoorbeeld wanneer uw dak al beschadigd is. Verder bent u verplicht een saneringsbedrijf in te schakelen bij onderstaande omstandigheden:
– Uw asbesthoudend dak is al beschadigd;
– Uw asbesthoudend dak is groter dan 35m²;
– U heeft asbesthoudende dakleien op het dak;
– Het asbesthoudend dak ligt op een bedrijfspand
– De platen zijn kapot of verweerd

5. Wanneer moet ik een inventarisatie laten doen of er wel of geen sprake is van asbest in mijn dakbedekking?

Als u er twijfels over heeft of er asbesthoudende materialen zijn verwerkt in uw dak.

6. Waar moet ik melden dat ik mijn asbesthoudende dak wil gaan vervangen?

Voordat u of een saneringsbedrijf aan de slag gaat om uw dak te vervangen, moet u een sloopmelding of asbestmelding doen bij uw gemeente via het Online Omgevingsloket. Als u hiervoor een saneringsbedrijf inschakelt, of in moet schakelen (zie vraag 4), kunt u het saneringsbedrijf vragen de sloopmelding voor u te doen. Na goedkeuring van de gemeente kunnen de werkzaamheden beginnen onder de wettelijke voorwaarden. Lees meer over de belangrijkste asbestregels.

7. Ik huur een pand, ben ik dan verantwoordelijk voor het verwijderen van een asbesthoudend dak?

De eigenaar van een pand is verantwoordelijk voor het verwijderen van een asbesthoudend dak. Huurt u bijvoorbeeld een woonruimte of winkelpand, dan zal de eigenaar met u overleggen wanneer sanering van een asbesthoudend dak zal gebeuren en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

8. Wat kost het verwijderen van een asbesthoudend dak?

Dit hangt onder meer af van de grootte van het dak. Ook speelt mee of u het dak zelf mag verwijderen of dat u een gecertificeerd bedrijf in moet schakelen.
Voorbeeld:
– Golfplaten schuurdak (6m²) zelf verwijderen kost circa € 280,-
– Dakleien woningdak (50m²) laten verwijderen kost circa € 8.700,-
Let wel: dit zijn voorbeelden en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Mocht u direct uw dak laten isoleren of zonnepanelen laten plaatsen dan komen die kosten er nog bij.

9. Kan ik ook samen met mijn buren onze daken verwijderen?

Samen saneren bespaart kosten. Samen optrekken is handig als u het eens bent over aanpak. Informeer ook bij uw gemeente wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

10. Waar kan ik met asbesthoudende golfplaten naartoe?

Voordat u de platen zelf gaat verwijderen, lees vraag 3 en ga na of dit ook mag. Zo ja, houd dan rekening met onderstaande zaken:

 • De verwijderde asbestplaten kunt u inleveren bij de milieustraat van uw gemeente. Hier zijn wel regels aan verbonden:
  – Meldt u bij een van de medewerkers van de milieustraat;
  – Neemt u voor de zekerheid de sloopmelding of asbestmelding mee (hier kan naar gevraagd worden);
  – Neem uw milieupas mee;
  – Het materiaal moet in twee lagen plasticfolie zijn ingepakt en voorzien zijn van een asbestlogo;
  – Medewerkers van de milieustraat mogen u niet helpen. Is het materiaal zwaar of veel, neem dan zelf iemand mee;
  – Soms zijn er kosten verbonden aan het inleveren van asbesthoudend materiaal. Dit verschilt per gemeente. Informeer hiernaar.
 • De regels voor het aanleveren gelden niet alleen voor materiaal waar zeker asbest in zit, maar ook voor asbestgelijkend materiaal. Denk hierbij aan Eternit golfplaten. De asbesthoudende platen zijn enkel te onderscheiden van de asbestvrije golfplaten door een stempel in de golfplaat (code NT, AF, AFM, NA, AP of AV? Dan bevat de golfplaat géén asbest. Code AT, NF of CAF? Dan bevat de golfplaat wel asbest). Bij een milieustraat wordt er echter niet gekeken naar dit soort markeringen. Lijkt het op een golfplaat, dan is het voor de medewerkers asbest. Dit is het ook wanneer je 100% zeker weet dat het asbestvrij is. Helaas moet ook dit materiaal dus altijd onder dezelfde condities aangeleverd worden als asbesthoudende platen.

11. Welk dak kan ik aanbrengen na sanering van mijn asbesthoudende dak?

Dit mag u – uiteraard – zelf bepalen binnen toegestane wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld een pannendak. Ook kunt u direct een keuze maken voor het aanbrengen van isolatie en/of zonnepanelen. Het nieuwe dak is voor rekening van de eigenaar. Informeer bij uw gemeente voor eventuele subsidieregelingen of leningen.

12. Wat als ik mijn dak niet verwijder voor eind 2024?

Na 2024 gaat de overheid handhavend optreden. Dit betekent dat u dan een boete opgelegd kunt krijgen, omdat u een dakbedekking heeft die verboden is. De boete zal vergelijkbaar zijn met de kosten die u normaliter al kwijt bent met het verwijderen en vervangen van het asbesthoudende dak. U maakt dan dus dubbele kosten.