Nieuws

   Thema's


  Boa's milieu

  De omgevingsdienst heeft 10 milieuboa's (domein 2) in dienst. Deze zijn onder meer inzetbaar voor repressieve strafrechtelijke handhaving en de opsporing van (economische) milieudelicten, bijvoorbeeld illegale afvaldumpingen, illegale asbestsloop, niet melden ongewone voorvallen en dergelijke. Onze boa’s hebben ook ruime ervaring als toezichthouder en zijn als zodanig aangewezen.

  Werkterrein

  De milieuboa’s zijn bevoegd en inzetbaar op alle kleursporen binnen de gehele milieuwetgeving waarvoor zij zijn aangewezen. Ze hebben de bevoegdheid zo nodig een proces verbaal (w.o. bestuurlijke strafbeschikking) op te stellen en zijn daarmee een belangrijke ondersteuning voor het bestuur en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bij de uitvoering van strafrechtelijke taken. Een volledig overzicht van de bevoegdheden en middelen waarover boa’s kunnen beschikken, staan in de Beleidsregels  BOA (BBO 1-7-2015). Onze milieuboa’s werken uiteraard conform de Landelijke handhavingstrategie (LHS). Hun opsporingsbevoegdheid geldt voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

   

  Samenwerking

  De milieuboa’s hebben ook bovenlokale en regionale opsporingsbevoegd voor zover relevant voor een goede taakvervulling. In overleg met de lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester van de betreffende gemeente en de lokale politiechef) mogen zij buiten hun eigen gebied optreden, wat samenwerking veel eenvoudiger maakt. Een voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband is Samen Sterk in Brabant. 

   

  Gecertificeerde boa’s

  De omgevingsdienst heeft gecertificeerde milieuboa’s in dienst die beschikken over een brede kennis van de wet- en regelgeving en voldoen aan de eis van permanente her- en bijscholing, die het ministerie van Veiligheid en Justitie verplicht heeft gesteld. Onze milieuboa’s hebben eveneens ruime ervaring in het rapporteren, het opmaken van processen-verbaal en het verzorgen van overzichten. Na de beëdiging is de BOA bevoegdheid geldig voor een periode van  maximaal vijf jaar. Daarna kan de BOA bevoegdheid worden verlengt met maximaal 5 jaar.

   

  Informatie

  Bel voor meer informatie via ons centrale nummer 013 - 206 01 00 of mail naar Jan Snoeijs,  j.snoeijs@omwb.nl.