Nieuws

   Thema's


  Vergunningverlening

  De afdeling vergunningverlening adviseert een groot aantal gemeenten en de provincie over de deelactiviteit milieu binnen de omgevingsvergunningen. De gemeenten zijn sinds de invoering van de Wabo het centrale loket voor de vergunningaanvragen. Medewerkers van de afdeling vergunningen werken door de komst van de Wabo steeds vaker op basis van detachering bij gemeenten. Zij beoordelen bij een aanvraag omgevingsvergunning of een advies op de deelactiviteit milieu nodig is of met een melding kan worden volstaan.

  Vergunningen en meldingen

  Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van de milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld. Dat bepaalt of u al dan niet een melding moet indienen of een vergunning aanvragen.

  Type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning

  Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

  Type B: Melding milieubeheer

  Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder het Activiteitenbesluit en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven.

  Type C: Omgevingsvergunning

  Uw bedrijf belast het milieu omvangrijk. U hebt een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit geldt in ieder geval voor bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen. In die vergunning worden regels en voorschriften opgesteld die gevaarlijke situaties en milieuschade voorkomen of beperken.

  Wijzigingen
  Als u binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat deze verandering niet in overeenstemming is met uw vergunning. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een wijzigingsvergunning aanvragen.

  Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

  Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn. De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen. Door gebruik te maken van het deze module krijgt u een op maat gesneden pakket met regels uit het Activiteitenbesluit, die voor uw bedrijf van belang zijn. Dit pakket wordt opgesteld aan de hand van de door u ingevulde vragenboom in deze module. Ook wordt een toelichting opgesteld en krijgt u een checklist waarmee u kunt controleren of uw bedrijf aan de regels van het Activiteitenbesluit voldoet.