Nieuws

      Thema's


    Deelactiviteit bouwen

    De provincie heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van de Wabo-taken voor de bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, inclusief de BRIKS-taken. BRIKS staat voor taken gericht op bouwen, reclame, inritten, kap en totaalsloop (inclusief asbesttaken).

    De uitvoering van de BRIKS-taken is bij de OMWB in handen van onze medewerkers van het team Leefomgevingskwaliteit. De coördinatie wordt verzorgd door Mart Kieftenburg. Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de BRIKS-taken, dan kunt u met hem contact opnemen via 013 – 206 03 67. U kunt vragen of opmerkingen ook per e-mail naar ons toesturen. Gebruik daarvoor het e-mailadres bouwen@omwb.nl.