Nieuws

   Thema's


  Deelactiviteit milieu


  Het adviseren over de deelactiviteit milieu voor de omgevingsvergunning is een complexe, tijdrovende taak die een veelzijdige kennis van alle milieuaspecten vereist. De omgevingsidienst biedt ondersteuning bij de beoordeling van meldingen en het verlenen van vergunningen. Veel bedrijven in de regio Midden- en West-Brabant vallen onder het Activiteitenbesluit. De omgevingsdienst is echter ook vertrouwd met de vergunningverlening voor type C-inrichtingen en gpbv-inrichtingen.

  Werkzaamheden advisering

  Alle werkzaamheden die binnen de wettelijke termijn moeten worden verricht, voert de omgevingsdienst uit:

  • het informeren van de wettelijke adviseurs en het beoordelen van hun adviezen
  • het behandelen van zienswijzen
  • het vervaardigen van de ontwerpbeschikking (considerans en voorschriften)

  De behandeling vindt in overleg met de gemeente plaats. Wordt er beroep ingesteld, dan kan juridische ondersteuning worden geboden, zoals het opstellen van de pleitnota en het vertegenwoordigen van de gemeente ter zitting.

  Ondersteuning op maat

  Het is mogelijk een beroep op ons te doen voor onderdelen van de beschreven procedures. Bijvoorbeeld juridisch advies over een specifieke beroepszaak of een zienswijze. De omgevingsdienst levert ook onafhankelijk advies wanneer bij een vergunningaanvraag belangenverstrengeling in het spel zou kunnen zijn.