Aanmelden gevelisolatieproject

Hebt u een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat uw woning in aanmerking komt voor het gevelisolatieproject? Dan kunt u zich hier aan- of afmelden.

We willen u eerst nog wijzen op het volgende:

  1. Als uit het geluidonderzoek blijkt dat uw woning in aanmerking komt voor geluidisolerende maatregelen vanwege verkeerslawaai, dan wordt u dat door uw gemeente aangeboden. Dit aanbod is eenmalig. Maakt u daar geen gebruik van, dan hebt u daar later geen recht meer op.
  2. Voor het geluidonderzoek is het in een aantal situaties nodig dat uw woning van binnen wordt doorgemeten en/of opgemeten.
  3. Zowel het geluidonderzoek als de eventueel aan te brengen isolerende maatregelen zijn gratis.
  4. Is er sprake van bouwkundige gebreken en/of slecht onderhoud aan de gevel, dan worden maatregelen en eventuele bijkomende kosten met u bekeken.
  5. Een door de gemeente geselecteerde aannemer voert de werkzaamheden uit. U krijgt dus geen geld om zelf de werkzaamheden uit te (laten) voeren.
  6. Uit het geluidonderzoek kan volgen dat er voor uw woning geen geluidisolerende maatregelen noodzakelijk zijn. U krijgt dan geen verder aanbod.