Over de OMWB

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft een duidelijke missie: zichtbaar samen werken aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving.

De OMWB is een regionale uitvoeringsdienst. We voeren voornamelijk VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit voor de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant, op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. Elke dag opnieuw zetten we ons volledig in om 1,2 miljoen mensen veilig te laten wonen, werken en recreëren, in een gebied met zware industrie, veel agrarische bedrijven en diverse multinationals. Daarbij zoeken we steeds vaker samenwerking met andere partijen.

40000 controles per jaar
600 Vergunningen per jaar
4000 adviezen per jaar
8000 Afgehandelde klachten per jaar

Onze taken

Er zijn verschillende wetten en regels die het milieu en onze leefomgeving moeten beschermen. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en geluidsoverlast, maar ook aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. De OMWB controleert of bedrijven in Midden- en West-Brabant zich aan deze regels houden – in opdracht van de gemeente of provincie. Dat doen we met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Daarbij is de OMWB één van de zes omgevingsdiensten in Nederland die gespecialiseerd is in toezicht op zware risicovolle bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen (Seveso-bedrijven).

Het takenpakket voor onze opdrachtgevers bestaat enerzijds uit het uitvoeren van basistaken en de voorbereiding hiervan. Daarnaast kunnen onze opdrachtgevers ervoor kiezen om extra taken door ons te laten uitvoeren. Dit zijn zogenoemde verzoektaken.

Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving zet de OMWB haar expertise ook op andere manieren in. Zo zijn we het expertisecentrum voor externe veiligheid, coördineren we alle vuurwerkactiviteiten in onze provincie en denken we met organisaties mee over energiebesparing en duurzaam ondernemen. Ook verzorgt de OMWB de klachtenintake en -afhandeling van milieuklachten die via de MilieuKlachtenCentrale binnenkomen, voor heel Noord-Brabant.

Onze medewerkers

De OMWB is een jonge, ambitieuze organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Er werken momenteel 260 medewerkers. Wilt u ook onderdeel uitmaken van de OMWB? Bekijk dan onze vacatures of mogelijkheden voor stages.