Wie bestuurt de OMWB?

De OMWB wordt bestuurd door een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB).

In het algemeen bestuur van de OMWB zitten afgevaardigden van de provincie Noord-Brabant en de gemeentes in onze regio. Het AB behandelt algemene zaken en beleidszaken. Zeven leden van het AB hebben zitting in het dagelijks bestuur. Zij nemen beslissingen die geen uitstel vragen en moet daarover verantwoording afleggen aan het AB.