Voor u als inwoner

Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Voor u en al die andere inwoners van onze mooie provincie. Dat is waar de OMWB zich elke dag voor inzet. Een uitdaging, omdat we wonen in een gebied met zware industrie, veel agrarische bedrijven en diverse multinationals.

Als inwoner zult u weinig rechtstreeks met de omgevingsdienst te maken hebben, maar u ziet wel van de effecten van ons werk. Wij werken namelijk in opdracht van de 25 gemeentes in ons werkgebied en de provincie Noord-Brabant om schade aan het milieu – vaak veroorzaakt door bedrijven of evenementen – zo klein mogelijk te houden. Wij worden ingeschakeld voor het verlenen van vergunningen, het controleren van bedrijven en het optreden als het misgaat.

Meld milieuoverlast van bedrijven

Als inwoner kunt u wel bij ons terecht als u overlast ervaart van bedrijven of evenementen. U kunt een melding doen bij de MilieuKlachtenCentrale. Denk hierbij aan overlast van geluid, geur, trillingen of stof van bedrijven. Of bodem-, lucht- en waterverontreiniging. Ook kunt u hier afvaldumpingen melden en vragen stellen over zwemwaterkwaliteit. Ook als het gaat om niet-acute meldingen.