Vuurwerk verkopen, opslaan en afsteken

Naast het vuurwerk dat we massaal tijdens Oud en Nieuw afsteken, zijn er jaarlijks ongeveer 150 vuurwerkevenementen in onze provincie. De verkoop, het afsteken en opslaan van al dit vuurwerk moet veilig gebeuren.

Consumentenvuurwerk

Aan het eind van het jaar ligt bij zo’n 130 verkooppunten in onze provincie vuurwerk klaar om verkocht te worden. Deze ondernemers hebben hiervoor een vergunning nodig. Daarnaast moeten de opslagplaatsen voldoen aan strenge eisen voor brandveiligheid en voor de veiligheid van de omgeving.

De regels hiervoor staan in het Vuurwerkbesluit en de Omgevingswet.

Maar wie controleert de verkooppunten? Dat doet de gemeente. Behalve bij de twee groothandels in Noord-Brabant: daarvoor is de provincie verantwoordelijk. Zowel de gemeenten als de provincie schakelen de omgevingsdienst in voor het uitvoeren van de vergunningverlening, de toezichtcontroles, en de handhaving. In Midden- en West-Brabant is dat de OMWB.

De OMWB doet dit voor twee groothandels en zo’n 60 verkooppunten in Midden- en West-Brabant. De overige punten in onze provincie worden gecontroleerd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).

Vuurwerkevenementen

Voor particulieren is het verboden om op andere dagen dan Oudjaarsdag vuurwerk af te steken. Bedrijven of organisaties mogen het alleen tijdens evenementen én als ze zich aan heel strenge regels houden. Dat is nodig om de veiligheid van het publiek en de omgeving te kunnen waarborgen.

Daarom mogen alleen gecertificeerde bedrijven met de nodige vergunningen toestemming aanvragen om vuurwerk af te steken. Alleen zij kunnen een vuurwerkevenement aanmelden. Dit moet bij de provincie. De provincie is namelijk het aanspreekpunt voor vuurwerkevenementen en verantwoordelijk voor de naleving van de regels. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving schakelt de provincie Noord-Brabant de OMWB in.

De regels voor vuurwerkevenementen staan in het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële regeling bedrijfsmatig tot ontbranden brengen van vuurwerk en in een voor het vuurwerkevenement afgegeven ontbrandingstoestemming.

Coördinatie vuurwerktaken

De OMWB is daarnaast dé omgevingsdienst in Noord-Brabant die de vuurwerkcoördinatie in onze provincie uitvoert. Dat houdt in dat we de schakel zijn tussen de provincie, de vuurwerkbranche, omgevingsdiensten, brandweer, politie en justitie. We stemmen vuurwerkzaken landelijk af met andere provincies en omgevingsdiensten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Vragen over vuurwerk?

  • Heeft u als ondernemer vragen over het opslaan en verkoop van vuurwerk? Daarvoor kunt u terecht bij uw gemeente of provincie.
  • Wilt u als bedrijf, particulier of als evenementenorganisator meer weten over vuurwerkevenementen? Neem dan contact op met de OMWB via info@omwb.nl of 013-206 01 00.
  • Voor algemene vragen over vuurwerk kunt u de OMWB benaderen en vragen naar de vuurwerkcoördinator. Dit kan via info@omwb.nl of 013-206 01 00.