Afvalstoffen

Waar geproduceerd en geconsumeerd wordt, ontstaat afval. Ook in onze regio. Als dit afval niet goed afgevoerd en verwerkt wordt, kan dat risico’s opleveren voor het milieu en onze leefomgeving. Daarom heeft de overheid wet- en regelgeving opgesteld.

Met de wet- en regelgeving omtrent afval wil de overheid in eerste instantie het ontstaan van afval zoveel mogelijk voorkomen. Kan dat niet, dan moet het worden hergebruikt of verwerkt – waarbij verbranding van het afval soms de enige mogelijkheid is. Als afval ook niet kan worden hergebruikt of verwerkt, is storten de laatste optie.

Bedrijven en afvalverwerkers

Een grote verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven. Zij zijn verplicht zich van hun bedrijfsafval te ontdoen en daarbij de omgeving zo min mogelijk te schaden. Ook de afvalverwerkers en –bewerkers waar het afval naartoe gebracht wordt (zoals de milieustraat, een autosloperij of een recyclebedrijf) moeten zich aan wettelijke kaders houden.

De bedrijven met een grote impact op het milieu hebben bijna altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. De kleinere bedrijven hoeven hun activiteiten vaak alleen maar te melden. Al deze aanvragen komen binnen bij de provincie en gemeenten. In ons geval bij de gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Zij schakelen ons als omgevingsdienst in voor het beoordelen van de aanvragen en het opstellen van vergunningen. Daarnaast voeren wij toezichtcontroles voor ze uit en treden op als bedrijven zich niet aan de regels houden. Zo verzorgen we voor de provincie de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de bijna 120 afvalverwerkers en –bewerkers in ons werkgebied.

Stortplaatsen

Afval storten is niet de meest wenselijke manier om afval te verwijderen. Bovendien is het voor veel afvalstoffen verboden. Daarom is het storten van afval aan regels gebonden. Voor de negen grote stortplaatsen in Noord-Brabant voeren wij de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving uit – in opdracht van de provincie. Overigens zijn er nog maar twee stortplaatsen open, waar afval onder voorwaarden gestort wordt.

Ook onderweg

Waar we vaak niet bij stilstaan, is dat de afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen – via de weg, het water, het spoor of buisleidingen – ook gevaarlijke situaties kan opleveren. Een vrachtwagen met (gevaarlijke) afvalstoffen mag geen risico vormen voor zijn leefomgeving als hij bijvoorbeeld ergens parkeert. De omgevingsdienst richt zich daarom op de hele keten: het ontstaan, het vervoer en de verwerking van afval. Zo houden we ook toezicht op transport van afvalstoffen.

Vragen?

  • Heeft u als ondernemer of overheid een vraag over afvalvergunningverlening? Neem dan contact op met Robert Hilgers via r.hilgers@omwb.nl
  • Heeft u als ondernemer of overheid een vraag over toezicht bij bedrijven die zich van het afval moeten ontdoen of bij afvalverwerkers, neem dan contact op met René Meesters via r.meesters@omwb.nl
  • Heeft u een vraag over het scheiden van huishoudelijk afval? Dan verwijzen we u door naar uw gemeente.