Metingen van geluid en trilling

De geluidspecialisten van team Metingen en Onderzoek voeren onder meer metingen uit en doen onderzoek naar de geluidbelasting in de leefomgeving van inwoners. Zij kunnen de volgende onderzoeken uitvoeren voor gemeenten en de provincie.

  • Metingen van industriegeluid, horecalawaai en geluid van evenementen

De metingen worden door gemeenten vaak ingezet om te bepalen of wel of niet wordt voldaan aan regels, ontheffingen of vergunningsvoorschriften. Het is mogelijk een situatie langdurig te monitoren, waarbij metingen gepubliceerd kunnen worden of opdrachtgevers zelf live mee kunnen kijken.

  • Trillingsonderzoek

Trillingen worden vaak veroorzaakt door trein- of wegverkeer, industriële activiteiten of bouwwerkzaamheden. Onze meetapparatuur is gemakkelijk te plaatsen in een woning van iemand die last ervaart, zodat kan worden beoordeeld wat de overlast is.

  • Windturbines

De komende jaren zal het aantal windturbines toenemen. Als die vlakbij woningen staan, kan dat leiden tot geluidsoverlast of hinder vanwege de slagschaduw. Onze metingen en berekeningen kunnen de hoeveelheid geluid en de te verwachten overlast bij toekomstige projecten aangeven.

  • Laagfrequent geluid (LFG)

LFG is geluid met een frequentie lager dan 100 Herz, vaak afkomstig van ventilatoren, pompen, transformatoren, airco’s of schepen die voorbij varen. Niet iedereen kan dit geluid even goed waarnemen. Met onze gevoelige meetapparatuur kunnen we LFG goed in kaart brengen en toetsen aan objectieve criteria, waarna we concrete aanbevelingen doen om de overlast op te kunnen lossen.

  • Wegverkeerslawaai

Wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van geluidhinder in Nederland. De OMWB is de enige overheidsinstelling in Nederland die geaccrediteerd is om deze geluidsmetingen uit te voeren.

  • Bouwakoestische metingen

Ook binnen woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld scholen) wil je geluidsoverlast voorkomen. Daarom kunnen we ook bouwakoestische metingen verrichten om te bepalen hoe geluidwerend gevels, scheidswanden of –constructies zijn.

Vragen over geluidmetingen?

  • Stel ze aan onze specialist Gerald van Grunsven via g.vangrunsven@omwb.nl Voor de bovenstaande onderwerpen zijn bovendien factsheets beschikbaar waarin kort en bondig iets meer over het desbetreffende onderwerp wordt uitgelegd.
  • Voor het melden van klachten met betrekking tot geluidhinder kunt u contact opnemen met onze Milieuklachtencentrale. Deze is telefonisch te bereiken onder nummer : 073 – 681 2821 of MilieuKlachtenCentrale.nl.