Zoekt u bodeminformatie?

Heeft u een stuk grond of een huis gekocht in Midden- en West-Brabant? Dan is het raadzaam te controleren of er onderzoek is gedaan naar bodemverontreiniging. Dat kan door bodeminformatie op te vragen.

Bodeminformatie geeft inzicht in de historie van een stuk grond: zijn er bodemonderzoeken geweest? Waren er saneringen? En wat zijn de uitslagen?

Bodemkwaliteitskaart

Voor de gemeenten binnen de regio Midden- en West-Brabant is een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart opgesteld. Deze is raadpleegbaar op de volgende site:
Bodemkwaliteitskaart Midden- en West-Brabant

NB: de gemeenten Bergen op Zoom, Waalwijk en Tilburg hebben een eigen Bodemkwaliteitskaart. Deze is bij deze gemeenten zelf toegankelijk/opvraagbaar. Die van gemeente Tilburg  is online raadpleegbaar.

Bodeminformatiesysteem

De Brabantse omgevingsdiensten en de provincie Noord-Brabant bundelen actuele bodeminformatie in een gezamenlijk bodeminformatiesysteem (BIS), Nazca Bodem. U kunt het systeem raadplegen via de BIS-website. Hier kunt u voor iedere gewenste locatie een actueel overzicht van de bodeminformatie verkrijgen in de vorm van een omgevingsrapport.

Oosterhout, Tilburg en Waalwijk
Niet iedere gemeente neemt deel aan het BIS. Voor de gemeentelijke bodeminformatie voor de gemeenten Oosterhout, Tilburg en Waalwijk kunt u bij de gemeente zelf terecht.

Inzage in onderzoeken

Wordt in de omgevingsrapporten een onderzoek genoemd? Wanneer hier een digitale versie van beschikbaar is, is hiervan in het omgevingsrapport een downloadlink opgenomen. U vindt deze onder het kopje “Beschikbare documenten per onderzoek”. Met behulp van de link onder ‘Document’ kunt u het onderzoeksrapport zelf direct downloaden.

Is er geen digitale versie van het onderzoek beschikbaar, maar wilt u toch inzage in het genoemde onderzoek? Dit is in de meeste gevallen aan te vragen bij de aangesloten gemeenten zelf. Soms kunt u terecht bij de OMWB. Hieronder volgt een overzicht.

Gaat het om onderzoek in…

…de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge, Oisterwijk, Roosendaal, Steenbergen, Zundert, Loon op Zand of Dongen (in geval van Dongen onderzoeken vanaf 2015)?

Dan kunt u via de OMWB bodeminformatie opvragen via bodemloket@omwb.nl. Vermeld hierin de volgende gegevens:

  • Locatie
  • Locatie NB code
  • Gewenst onderzoek
  • Onderzoeksbureau
  • Rapportnummer
  • Datum van het rapport

Let op: uw gemeente heeft mogelijk leges voor het verstrekken van deze informatie. Of dat zo is en wat de kosten zijn, kunt u vinden in de legesverordening van uw gemeente.

Gaat het om onderzoek in de gemeente Dongen vóór 2015? Voor deze informatie verwijzen we u naar www.regionaalarchieftilburg.nl.

…een andere gemeente?

Dan kunt u rechtstreeks bij de gemeente waar de grond ligt de bodeminformatie opvragen. Dit kan via onderstaande pagina’s of contactpersonen.