Afvaldumping

Asbest, drugsafval, vervuild afvalwater. Helaas komen ook in onze regio illegale afvaldumpingen voor. Huis- en bedrijfsafval wordt geloosd, verbrand of vernield en in de natuur achtergelaten. De OMWB zet zich hiertegen in.

Illegale afvaldumpingen zijn een bedreiging voor de mens, de natuur en de leefomgeving. Daarom werkt de OMWB mee om dit probleem – dat vooral veel voorkomt in het buitengebied – tegen te gaan. Dat vraagt om nauwe samenwerking met partijen uit de regio.

Samenwerken in de provincie

De OMWB heeft haar krachten gebundeld met andere omgevingsdiensten, de provincie, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders. Als samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB) zetten we ons in om het buitengebied in onze provincie schoner en veiliger te maken. Onderdeel daarvan is het tegengaan, signaleren en opruimen van afvaldumpingen.

De OMWB levert op verschillende manieren een bijdrage. Zo kan een medewerker snel ter plaatse zijn na een melding van een dumping. Of kunnen onze specialisten metingen doen en de gemeente of provincie advies geven over sanering of afvoer van het afval.