Bodemonderzoek

Welke stoffen bevat de grond waarop je wilt bouwen – en zijn deze schadelijk? En wat is de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater? Vragen die beantwoord kunnen worden met een bodemonderzoek.

Specialisten van team Metingen en Onderzoek voeren voor gemeenten en provincie allerlei bodemonderzoeken uit. Dat begint vaak met vooronderzoek: we vragen informatie op over onder meer het eerdere gebruik van de locatie, de bodemopbouw, het water in de grond en eventueel reeds bekende financiële of juridische aspecten.

Daarna volgt het daadwerkelijke veldonderzoek. De OMWB is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als erkende instantie voor:

  • Handboringen en het plaatsen van peilbuizen
  • Het beschrijven van de gevonden boorresultaten
  • Het nemen van grond(water)monsters
  • Het uitvoeren van locatie-inspecties en monsterneming van asbest in de bodem.

De analyses worden altijd gedaan door een geaccrediteerd milieulaboratorium, waarna de OMWB deze interpreteert voor het betreffende vraagstuk.

In de provincie Noord-Brabant wordt een lijst met kritische parameters gebruikt. Dit is een lijst met bodembedreigende activiteiten die veel voorkomen met daaraan gerelateerde en te onderzoeken kritische parameters.

Meer informatie?

Met vragen over de mogelijkheden voor bodemonderzoek kunt u terecht bij Jan-Willem van Zon via j.vanzon@omwb.nl of Jack van Velthuijsen via j.vanvelthuijsen@omwb.nl.