Metingen van lucht en geur

Luchtspecialisten van ons team Metingen en Onderzoek meten onder meer de uitstoot van bedrijven en doen onderzoek naar de luchtkwaliteit in de leefomgeving van inwoners. Zij kunnen de volgende onderzoeken uitvoeren voor gemeenten en de provincie.

Emissiemetingen

Hiermee meten we de uitstoot van bedrijven. Dit kan uitstoot zijn van (fijn)stof, maar ook van gevaarlijke gassen. Deze metingen worden gebruikt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Geurmetingen

Om te bepalen in hoeverre aan lucht ook daadwerkelijk een geur hangt – en of deze ‘stank’ genoemd mag worden – kunnen we verschillende metingen verrichten. We voeren onder meer geurconcentratiemetingen uit, door monsters door een panel te laten testen in een geurlaboratorium. De geurconcentratie en de (on)aangenaamheid van de geur bepaalt of er sprake is van (on)aanvaardbare geurhinder.

Luchtkwaliteit

Daarnaast doen we luchtkwaliteitsmetingen waarmee we de aanwezigheid van bepaalde (chemische) stoffen in de lucht kunnen meten. Onze apparatuur kan in mobiele meetstations geplaatst worden langs snelwegen of in dorpen, zodat we langdurig kunnen meten.

Luchtkwaliteit in jouw buurt zien?

Via Luchtmeetnet kun je zien hoe de kwaliteit van de lucht is in jouw omgeving. Op deze kaart staan resultaten van alle meetstations van het landelijk meetnet luchtkwaliteit, GGD Amsterdam, Provincie Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. De stations die de OMWB in de provincie Noord-Brabant beheert, staan gebundeld op Brabantluchtmeet.net. Hier kun je de data realtime inzien.

Luchtkwaliteitsmetingssysteem

Meer weten?

Wil je meer weten over onze lucht- en geurmetingen? Neem dan contact op met Paul Hubers via p.hubers@omwb.nl.