Zelf asbest verwijderen: volg het stappenplan

Check vooraf: mag u zelf asbest verwijderen?

Als u als particulier asbest aantreft mag u meestal niet zelf verwijderen. Dat moet u laten doen door een erkend asbestsaneringsbedrijf. Deze vindt u op ascert.nl. Als u gaat werken met een erkend asbestsaneerder, dan moet er vooraf een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Ook deze bedrijven zijn te vinden op ascert.nl.

Er zijn een paar uitzonderingen. In de volgende gevallen mag u als particulier wél zelf het asbest verwijderen:

 • het asbest zit in geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien)
 • het asbest zit in vloertegels of in niet-gelijmde vloerbedekking
 • het asbest zit in losliggende objecten (bijvoorbeeld een bloembak)

Hierbij gelden als voorwaarden dat:

 • dit asbest zich in of aan een bouwwerk bevindt dat niet bedoeld is voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • dit asbest bij elkaar maximaal 35 m2 per kadastraal perceel is.

Als u zelf asbest mag verwijderen, dan moet u de volgende stappen volgen.

Stappenplan

1. Voorafgaand aan de asbestverwijdering

 • Dien minstens 5 werkdagen voor de asbestverwijdering een sloopmelding in bij uw gemeente via omgevingswet.overheid.nl.
 • Geef in deze sloopmelding aan wanneer het asbest wordt verwijderd. Weet u dat nog niet op dat moment? Stel dan ten minste 2 werkdagen voor de start van de verwijdering de gemeente op de hoogte.
  • Vermeld in deze sloopmelding ook de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de eigenaar
  • Voeg foto’s toe van waar het asbest precies zit
 • U mag pas starten met het verwijderen van het asbest als u na het indienen van de sloopmelding een brief heeft ontvangen waaruit blijkt dat u het asbest zelf mag gaan verwijderen of als u niet binnen 5 werkdagen na het indienen van de sloopmelding een reactie heeft ontvangen.

2. Tijdens de asbestverwijdering

 • Scheid het verwijderde asbest direct van niet-asbestverdacht materiaal en verpak het direct in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat zo sterk en dik is dat het niet scheurt (bij voorkeur een dikte van 0,2mm, vuilniszakken zijn niet afdoende). Sluit de verpakking direct.
 • Als u het asbest niet direct afvoert moet u dit opslaan in een afgesloten ruimte.
 • De verpakkingen waarin het asbestverdachte materiaal verpakt wordt ,moeten makkelijk hanteerbaar zijn (draagbaar).
 • U mag het asbestverdachte materiaal niet kleiner maken door het bijvoorbeeld te zagen of breken

Om blootstellingsrisico’s voor u en uw omgeving zo klein mogelijk te houden hebben we voor u de volgende tips:

 • Zorg voordat u begint dat het niet-luchtdoorlatende verpakkingsmateriaal klaarligt, zodat u het asbest direct in kunt pakken.
 • Het is verstandig om de vloer aan de binnenkant en rondom het bouwwerk, waarvan het asbestverdachte materiaal verwijderd wordt, leeg te ruimen of af te dekken met folie
 • Trek voordat u begint eerst de persoonlijke beschermingsmiddelen aan zoals een wegwerpoverall, werkhandschoenen, overschoentjes (plastic zak) en een FFP3 mondkapje. Deze voert u later af als asbestverdacht afval.
 • Maak het asbestverdachte materiaal voor de werkzaamheden goed vochtig, met name op de plaatsen waar de schroeven zitten.
 • De inhoud van een eventuele dakgoot kunt u samen met de golfplaten inpakken en afvoeren. Ook is het verstandig om de dakgoot met een vochtige doek schoon te maken. Let wel: de doek moet u ook als asbestverdacht afval afvoeren.
 • Ook het gereedschap dat u gebruikt kunt u met een vochtige doek schoonmaken. En ook deze doek moet u als asbestverdacht afval afvoeren.
 • Eventuele balken of latjes, waarop het asbest bevestigd zat, kunt u ook met een vochtige doek afnemen. De doek is wederom asbestverdacht afval.

3. Na de asbestverwijdering

 • U moet met stickers of lint op de verpakkingen aangeven dat er asbest in zit.
 • U moet het asbestafval binnen 2 weken afvoeren naar de milieustraat. Vergeet niet om de ontvangen brief op de ingediende sloopmelding mee te nemen.

Klik op onderstaande afbeelding en u krijgt een (beknopt) overzicht van dit stappenplan.

 

Bovenstaande informatie geeft een zo volledig mogelijk beeld van de meest voorkomende asbesttoepassingen en hoe u kan en mag handelen; de informatie is niet uitputtend. Bezit u bijvoorbeeld een asbestverdachte toepassing die u wilt (laten) verwijderen maar die op deze pagina niet wordt genoemd, of is u iets anders niet duidelijk, neem dan contact op met asbest@omwb.nl. Raadpleeg ook de wettelijke regels over het verwijderen van asbest op de website van het Informatiepunt Leefomgeving en Wetten.overheid.nl.

 

Staat uw vraag er niet bij?

Bel of app de Asbesttelefoon