Asbest

In de jaren ’60 en ’70 is asbest massaal gebruikt als bouwmateriaal in gebouwen. Het was namelijk een goedkoop en sterk isolerend materiaal. Pas later bleek dat je er ziek van kunt worden – en zijn er regels opgesteld.

Wat is asbest precies?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur voorkomende mineralen met een vezelachtige structuur. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het gebruik ervan sinds 1994 niet meer toegestaan. Toch kan het nog steeds voorkomen in producten van voor die tijd, zoals daken, schoorsteenkanalen en bloembakken. Daarom heeft de overheid strenge regels opgesteld. Zo mogen fabrikanten het niet meer gebruiken in nieuwe producten en mogen bedrijven de stof niet hergebruiken, importeren of verkopen.

De rol van de omgevingsdienst

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt in opdracht van de 25 gemeenten in het werkgebied en de provincie. Op het gebied van asbest voeren we voor hen verschillende taken uit. Hoofdzakelijk is dat het afhandelen van sloopmeldingen die bij de gemeente binnenkomen en het houden van toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringen. Mocht dit laatste niet volgens de regels verlopen, dan leggen we boetes of andere strafmaatregelen op.

In specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij de sloop van een monumentaal pand, is een vergunning nodig. Gemeentes laten zich in dit proces adviseren door asbestspecialisten van de omgevingsdienst. Onze specialisten kennen de wetgeving, onderzoeken elke situatie apart en beoordelen welke aanpak het beste is.

Naast deze basisasbesttaken houden wij ons bezig met het opsporen en aanpakken van milieucriminaliteit, zoals het illegaal saneren van asbest. Ook voeren wij op verzoek van gemeentes andere werkzaamheden uit, bijvoorbeeld het bieden van nazorg bij een asbestincident.