Als bedrijf energie besparen? Lees onze tips

Energiebesparing

Zuinig omgaan met energie krijgt steeds meer aandacht. Mondiaal, nationaal, maar ook lokaal. Ook bij het bedrijfsleven valt veel winst te behalen. Daarom zijn bedrijven onder meer verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren en hun energiegebruik te verduurzamen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert controles uit en helpt bedrijven op weg.

Sinds enige tijd staat de verduurzaming van onze samenleving hoog op de agenda. Zo presenteerde het kabinet op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord met een pakket aan maatregelen en afspraken. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ruimschoots te halveren ten opzichte van 1990. In 2050 moet onze energievoorziening vrijwel volledig duurzaam zijn.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdt toezicht op het uitvoeren van de wet- en regelgeving door bedrijven. Daarnaast stimuleren we bedrijven om te verduurzamen en ondersteunen we gemeenten bij hun klimaatdoelen.

Verplichtingen voor bedrijven

Bedrijven hebben te maken met verschillende verplichtingen om energie te besparen en hun energiegebruik te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan de energiebesparingsplicht, de informatieplicht en de onderzoeksplicht energiebesparing. Omgevingsdiensten hebben de taak om namens gemeenten en provincie te controleren of bedrijven deze verplichtingen naleven. Op onze pagina ‘Energiebesparing bij uw bedrijf’ leest u hier meer over.

Deelname aan Green Deals

De OMWB denkt ook proactief mee aan het verduurzamen van onze regio, onder meer in de gezondheidssector en bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Zo participeren we in zogenoemde Green Deals: energiebesparende afspraken tussen gemeenten, zorginstellingen, bedrijven en andere partners. Bedrijven en instellingen worden gestimuleerd om te verduurzamen en kunnen tijdelijk worden ontzien bij toezicht en handhaving. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkelingen rond waterstof.

Meer informatie

Hebt u vragen over wat de OMWB doet op het gebied van energiebesparing? Stuur dan een bericht naar energie@omwb.nl.

Ook interessant