Energiebesparing

Zuinig omgaan met energie krijgt steeds meer aandacht. Mondiaal, nationaal, maar ook lokaal. Het bedrijfsleven is onder meer verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren. De OMWB geeft advies en voert controles uit.

De afgelopen jaren staat de verduurzaming van onze samenleving hoog op de agenda. Zo tekenden meer dan 40 organisaties in september 2013 het Energieakkoord en werd twee jaar later in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend.

Omdat er juist bij het bedrijfsleven veel winst te behalen valt, is er wet- en regelgeving die bedrijven verplicht om energie te besparen.

  • Het Activiteitenbesluit milieubeheer bepaalt dat bedrijven die veel energie verbruiken verplicht zijn alle energiebesparende maatregelen door te voeren die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. De OMWB controleert in opdracht van de gemeente of bedrijven zich aan deze milieuwetgeving houden.
  • Grote ondernemingen moeten voldoen aan de Europese Energy-Efficiency-Directive (EED). Deze richtlijn verplicht bedrijven om elke vier jaar inzichtelijk te maken hoeveel energie ze verbruiken en hoe ze dat kunnen verminderen. De gemeente waar het bedrijf gevestigd is beoordeelt deze ‘audits’. Omdat dit vraagt om specialistische kennis, besteden gemeentes deze beoordeling meestal uit aan adviseurs van de OMWB.
  • Voor sommige bedrijven gelden bijzondere verplichten vanuit hun omgevingsvergunning
  • Bepaalde bedrijven hebben verplichtingen vanuit de Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA-3)
  • Vanaf 1 juli 2019 treedt de informatieplicht energiebesparing in werking. Dit houdt in dat ieder bedrijf dat onder de energiebesparingsplicht valt, ook een rapport moet opsturen naar het bevoegd gezag.

Green Deals in de zorg

De OMWB denkt ook proactief mee aan het verduurzamen van onze regio, onder meer in de gezondheidssector. Zo participeren we in zogenoemde Green Deals: energiebesparende afspraken tussen zorginstellingen, gemeentes en andere partijen in de branche. De OMWB bezoekt de deelnemende zorginstellingen en helpt ze met de verduurzaming van hun activiteiten.

Vragen?

  • Wilt u meer weten over wat de OMWB doet op het vlak van energiebesparing? Pieter Schalk vertelt u er graag meer over. U bereikt hem via 013 2060352 of pieter.schalk@omwb.nl. Of neem contact op met info@omwb.nl.