Hoe ziet een energiecontrole eruit?

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van energie. Wat kunt u verwachten tijdens een inspectie op uw bedrijf?

Als uw bedrijf geselecteerd wordt voor een energiecontrole neemt een van onze energietoezichthouders contact met u op om een afspraak te maken. De aanleiding en opzet van de controle worden dan toegelicht. Ook zullen er enkele vragen worden gesteld over de energiesituatie en het energieverbruik van uw bedrijf.

Op het afgesproken tijdstip maakt de energietoezichthouder met u een ronde door het bedrijf. Daarbij wordt gekeken welke energiebesparende maatregelen u al hebt getroffen en welke u eventueel nog moet nemen. Aan het eind van de controle hebt u een beeld wat er van u verwacht wordt en hoe u dit kunt aanpakken. De toezichthouder maakt een controlerapport waarin onder andere staat binnen welke termijn u welke maatregelen mogelijk nog moet nemen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die u binnen drie of zes maanden moet nemen en maatregelen die op een zogeheten ‘natuurlijk moment’ genomen moeten worden, bijvoorbeeld bij renovatie of groot onderhoud. Indien u bepaalde maatregelen niet kunt nemen mag u een plan van aanpak indienen met andere maatregelen die tenminste evenveel energie besparen.

Na afloop van een genoemde termijn volgt er een hercontrole om na te gaan of u alle verplichte maatregelen tijdig hebt getroffen. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan kan er handhavend worden opgetreden door het opleggen van een boete. Maar in de praktijk zal dit meestal niet nodig zijn. Immers, de maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw eigen portemonnee!