De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Vragen over vergunningen en meldingen

De meeste ondernemers moeten een milieumelding doen voordat ze een bedrijf beginnen of uitbreiden. Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig.

Als u een bedrijf wilt starten of wilt uitbreiden met activiteiten, kan dat invloed hebben op de omgeving. Daarom is er meestal een omgevingsvergunning milieu of een melding Activiteitenbesluit milieubeheer nodig.

Heb ik een omgevingsvergunning milieu nodig?

Of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft of alleen een melding Activiteitenbesluit hoeft in te dienen, kunt u nagaan via de vergunningscheck in het Online Omgevingsloket (OLO). Daar komt u via het invullen van vragen bij het juiste product uit (vergunning of melding). U kunt via dat loket ook direct online de vergunning aanvragen of de melding Activiteitenbesluit doen. Het omgevingsloket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie.

Hoe kan ik direct een melding Activiteitenbesluit doen?

Als u al weet dat u een melding Activiteitenbesluit moet doen, kunt u het Online Omgevingsloket overslaan en direct een melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Het AIM stuurt de melding door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik direct een omgevingsvergunning milieu aanvragen?

Dit kan via het Omgevingsloket Online (OLO).  Dit loket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik de status van mijn aanvraag opvragen?

Dit kan bij de gemeente, provincie of bij de omgevingsdienst. Als uw aanvraag in behandeling is genomen, is aan u bekend gemaakt welke instantie de vergunning behandelt en wie de contactpersoon is.

Heb ik een vergunning nodig als ik wil ondernemen in de buurt van een beschermd natuurgebied?

Ja, als het gaat om een beschermd Natura 2000-gebied wel. Deze vergunning moet u aanvragen bij de provincie. De website van de provincie Noord-Brabant geeft meer informatie over vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de Wet Natuurbescherming.

IPPC Tool

Via de volgende link vindt u de IPPC tool. Met de applicatie beoordeelt u per van toepassing zijnde BREF (BAT Reference documents) of de maatregelen uit die BREF op uw bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens geeft u aan hoe u invulling geeft aan de betreffende maatregel en of die invulling een wijziging is ten opzichte van de vigerende vergunning.  De applicatie leidt u aan de hand van vragen stapsgewijs door de verschillende BREF’s  en de maatregelen uit de BREF’s.
De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling.

Een overzicht van alle actuele BBT (Best Beschikbare Technieken)-conclusies vind u hier.  Achtergrondinformatie en verduidelijking voor de BBT is te vinden in de BREF’s. Deze vind u op: Infomil – Overzicht BREF’s
en op The European IPPC Bureau – Overzicht BREF’s

Vragen over vergunningen? Contacteer uw gemeente Naar de website