Vragen over vergunningen en meldingen

De meeste ondernemers moeten een melding doen voordat ze een bedrijf beginnen of uitbreiden. Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig.

Als u een bedrijf wilt starten of wilt uitbreiden met activiteiten, kan dat invloed hebben op de omgeving. Daarom is er meestal een omgevingsvergunning of een melding voor een milieubelastende activiteit nodig. In sommige gevallen geldt er een informatieplicht.

Heb ik een omgevingsvergunning of een melding nodig?

Of u een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit nodig heeft, u alleen een melding hoeft in te dienen of een informatieplicht heeft of een combinatie van deze, kunt u nagaan via de ‘Vergunningcheck’ van het Omgevingsloket.

Hoe kan ik direct aan de informatieplicht voldoen?

Als u weet voor welke activiteit(en) u gegevens en informatie moet overleggen aan het bevoegd gezag, dan kan u dit doen via ‘Aanvragen’ in het Omgevingsloket.

Hoe kan ik direct een melding doen?

Als u al weet dat u een melding moet doen, kunt u deze direct via ‘Aanvragen’ in het Omgevingsloket indienen. Het Omgevingsloket stuurt de melding door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik direct een omgevingsvergunning milieu aanvragen?

U kunt via het Omgevingsloket direct online via het tabblad ‘Aanvragen’ de vergunning aanvragen. Het Omgevingsloket stuurt de aanvraag door naar de gemeente of provincie.

Waar kan ik de status van mijn aanvraag of melding opvragen?

Dit kan bij de gemeente, provincie of bij de omgevingsdienst. Als uw aanvraag of melding  in behandeling is genomen, is aan u bekend gemaakt welke instantie de vergunning of melding behandelt en wie de contactpersoon is.

Heb ik een vergunning nodig als ik wil ondernemen in de buurt van een beschermd natuurgebied?

Ja, als het gaat om een beschermd Natura 2000-gebied wel. Deze vergunning moet u aanvragen bij de provincie, ook dit kan via het Omgevingsloket. De website van de provincie Noord-Brabant geeft meer informatie over vergunningen en ontheffingen met betrekking tot Natura 2000-gebieden.

Vragen over vergunningen? Contacteer uw gemeente Naar de website