De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Agrarische sector

Veehouderijen, tuinbouw, akkerbouw. In Midden- en West-Brabant komen al deze sectoren voor. Uniek! Maar hoe zorgen we ervoor dat deze bedrijven zo min mogelijk overlast veroorzaken voor het milieu en de mensen in de buurt?

Boeren horen bij Brabant. Maar door de steeds groter wordende bedrijven wordt het milieu ook meer belast. Daarom moet de agrarische sector zich houden aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. De gemeenten en provincie controleren hierop. Een complexe zaak, want de wet- en regelgeving voor de agrarische sector verandert voortdurend.

De OMWB volgt deze ontwikkelingen in Midden- en West-Brabant op de voet en zit in lokale, regionale en landelijke werkgroepen. Gemeenten uit onze regio en de provincie Noord-Brabant kunnen de OMWB inschakelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. Daarnaast adviseren onze deskundige medewerkers bij specifieke vragen of probleemsituaties.

Schoon afvalwater in glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven moeten hun afvalwater schoonmaken voordat ze het lozen. We houden samen met het waterschap controles bij glastuinbouwbedrijven en bedrijven met kleine kassen van glas of kunststof. Daarbij letten we op de zuiveringsverplichting van gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater.

image

Samen werken aan betere veehouderij

De provincie Noord-Brabant werkt hard aan een zogenoemde Zorgvuldige Veehouderij. Dat houdt in: een veehouderij die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, diervriendelijk produceert, in de natuurlijke omgeving past en geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s veroorzaakt. De OMWB is nauw betrokken bij deze ontwikkeling.

  • Vragen over wat de OMWB doet met het onderwerp Zorgvuldige Veehouderij? Neem contact op met Janette Hol via j.hol@omwb.nl of Wilfried Michels via w.michels@omwb.nl.

Project Intensivering Agrarisch Toezicht

Vanaf 1 januari 2018 zijn veehouderijen intensiever geïnspecteerd door de Brabantse gemeenten en provincie Noord-Brabant – onder de noemer Intensivering Agrarisch Toezicht. De bedoeling is om in drie jaar tijd alle veehouderijen in onze provincie minstens één keer te bezoeken. Gemeenten kunnen vrijwillig deelnemer aan dit project. De OMWB voert de controles uit, samen met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten.

  • Vragen over wat de OMWB doet met het agrarisch toezicht? Neem contact op met Paul Verreijt via p.verreijt@omwb.nl

Pacht van landbouwgrond

De provincie Noord-Brabant verpacht elk jaar ongeveer 200 hectare grond – grotendeels aan agrariërs. De OMWB houdt toezicht op deze landbouwgrond. We controleren het hele jaar door of pachters zich aan de pachtvoorwaarden en -regels houden.

  • Heeft u een melding of een vraag over pachtgrond in Noord-Brabant? Of ziet u iets verdachts op provinciale grond? Neem dan contact op met de provinciale pachtkamer via pachtbeheer@brabant.nl of 073-6808522.
  • Heeft u vragen over de werkzaamheden van de OMWB met betrekking tot pacht (voornamelijk toezicht)? Neem dan contact op met pachtcoördinator Paul Verreijt via p.verreijt@omwb.nl