De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

De OMWB en de Omgevingswet

De Omgevingswet is nog volop in ontwikkeling. Toch is al wel duidelijk dat samenwerking en samen voorbereiden heel belangrijk is. De OMWB volgt de ontwikkelingen, treft voorbereidingen en staat klaar om gemeenten en provincie te ondersteunen.

De komst van de Omgevingswet staat gepland in 2024. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling versimpelen en samenvoegen. Verschillende wetten met verschillende beoordelingskaders komen bij elkaar in één stelsel, waardoor er minder regels nodig zijn. Het is de grootste wetswijziging sinds de Grondwet en raakt ons in de kern van onze taken.

Wat doet de OMWB?

De komst van de wet heeft gevolgen voor het werk van de gemeente, de provincie en voor ons als omgevingsdienst. Alleen als wij goed voorbereid zijn kunnen we gemeenten en provincie ondersteunen in het realiseren van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Dat betekent dat we actie moeten ondernemen, en dat kunnen we niet alleen. Daarom trekken we in de aanloop naar het nieuwe stelsel samen op met de andere partijen, zoals de gemeenten en provincie, maar ook de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen. Om samen het nieuwe stelsel te verkennen.

In de praktijk betekent dat ook dat we ons opstellen als kennispartner bij omgevingsvraagstukken. We nemen deel aan vakberaden en informatiebijeenkomsten en werken met gemeenten samen in pilots. Aan de hand van praktijkcases verkennen we samen de nieuwe wetgeving.

Daarnaast werken we als een van de weinige omgevingsdiensten mee aan het programma Aan de slag met de Omgevingswet. We denken mee over de toekomstige richtlijnen van het Omgevingsplan. Hiervoor worden staalkaarten gemaakt. De OMWB is betrokken bij het ontwikkelen van de staalkaart Bedrijfsmatige Activiteiten.