Water

Schoon water is van levensbelang. Daarom moeten we er zuinig op zijn. Dat geldt niet alleen voor ons drinkwater, maar ook voor het water in onze natuur dat een bron van leven vormt voor dieren en planten. Vervuiling van dit water kan gevolgen hebben voor onze leefomgeving.

Schoon water is essentieel voor een prettige en veilige leefomgeving. Daarom heeft de OMWB specialisten in dienst die onderzoek kunnen doen naar de kwaliteit van grondwater, zwemwater, oppervlaktewater en afvalwater. Gemeenten in onze regio en de provincie Noord-Brabant kunnen een beroep op ons doen voor het uitvoeren van onderzoek.

Daarnaast controleren onze toezichthouders of bedrijven op de juiste manier omgaan met hun afvalwater: is het afvalwater schoon genoeg en lozen zij het op de juiste manier op het riool? In buitengebieden zijn onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) extra scherp op afvallozingen op het oppervlaktewater. Zij zijn daarbij de ‘ogen en oren’ van de waterschappen in onze provincie.

Legionella in zwembaden

Als badhouders in hun zwembaden een overschrijding constateren van de maximaal toegestane concentratie legionella (> 99 kve Legionella) dan moet dit direct gemeld worden bij de MilieuKlachtenCentrale via 073 6812821. Dit nummer is 24/7 bereikbaar.

Vragen?

  • Heeft u vragen over wat de OMWB doet op het gebied van water? Neem dan contact op met Inge Rovers via i.rovers@omwb.nl of 013 – 20 60 373.