Onderzoek naar watervervuiling

Het water om ons heen moet schoon en gezond zijn. Zeker als we er in zwemmen. Maar hoe weet je of water vervuild is of niet? Team Metingen en Onderzoek is vanwege haar specialistische kennis en kunde geaccrediteerd om voor gemeenten en provincie onderzoeken uit te voeren.

Zwemwater

Als je zwemt in vervuild water, kun je daar goed ziek van worden. Daarom is er wetgeving die kwaliteitseisen stelt aan zwemwater – zowel in zwembaden als recreatieplassen. De OMWB is geaccrediteerd om het water waarin gezwommen wordt te meten.

Oppervlaktewater

Ook als er niet gezwommen wordt in oppervlaktewater (zoals een recreatieplas), moet het aan milieueisen voldoen. Zo mogen bedrijven het water niet te veel vervuilen door afvalwater te lozen. De OMWB is geaccrediteerd om voor deze onderzoeken monsters te nemen en metingen uit te voeren.

Afvalwater

Veel bedrijven gebruiken water tijdens hun bedrijfsproces. Dit water raakt daardoor vervuild, maar komt vervolgens wel in oppervlaktewater of het riool terecht. Daarom zijn er normen opgesteld over wat wel en wat niet mag. Door middel van monsterneming houdt de OMWB in de gaten of bedrijven zich aan de gemaakte afspraken houden en zo meewerken om de waterkwaliteit op peil te houden.

Legionella

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. Je kunt geïnfecteerd raken als je de bacterie inademt via kleine druppeltjes water in de lucht. Water uit de kraan, douche of in de airconditioning kan besmet raken met legionella als het lange tijd te warm of juist niet warm genoeg is geweest. De OMWB kan door middel van monsters uit douches en kranen onderzoeken of er legionella aanwezig is, zodat actie ondernomen kan worden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over onderzoek naar watervervuiling? Neem dan contact op met Jack van Velthuijsen (j.vanvelthuijsen@omwb.nl) of Jan-Willem van Zon (j.vanzon@omwb.nl)