Lucht en Geur

Gezonde en schone lucht is onmisbaar. Toch kan het zijn dat geuroverlast wordt ervaren of luchtvervuiling optreedt. Onze experts van team Metingen en Onderzoek controleren de luchtkwaliteit en trekken aan de bel als normen worden overschreden.

Veehouderij, horeca, industrie. Bedrijven kunnen bedoeld of onbedoeld stankoverlast of luchtvervuiling veroorzaken. Maar hoe kunnen gemeenten hierop handhaven? Hoe bepaal je of overlast ook echt overlast is? In dat geval geldt: meten is weten.

Luchtkwaliteit kun je meten. Met deze exacte cijfers kunnen de provincie en ook gemeenten inwoners geruststellen. Daarnaast worden ze gebruikt om vergunningen af te geven of bewijsmateriaal te verzamelen voor een rechtszaak.

Metingen en onderzoek

De OMWB heeft een speciaal team Metingen en Onderzoek. Onderdeel daarvan is een groep luchtexperts die onderzoek doen naar uitstoot van vervuiling, luchtkwaliteit en geur. Veel van de onderzoeken zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De actuele scope van geaccrediteerde verrichtingen is in te zien op de RvA website onder inspectie-nummer I073. Daarnaast geven deze specialisten advies over luchtonderwerpen aan de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in ons werkgebied.

Klachten over geur melden

Heeft u overlast van geur of luchtkwaliteit, veroorzaakt door een bedrijf uit de regio? Meld dit dat bij de MilieuKlachtencentrale.