Circulaire economie

Deze term hoort en ziet u wellicht steeds vaker. Wat is Circulaire Economie eigenlijk en wat betekent dat voor uw organisatie, gemeente of bedrijf? En met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden? De omgevingsdienst denkt graag met u mee.

De wereldbevolking groeit en dus ook het aantal consumenten. Daardoor worden de grondstoffen om producten te maken steeds schaarser en duurder. Door slimmer om te gaan met grondstoffen en materialen kunnen we ze hergebruiken. Het Rijk zet hier stevig op in met de ambitie om in 2050 helemaal ‘circulair’ te zijn. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dit is in 2016 verankerd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie.  

Wat is de rol van de omgevingsdienst?

De omgevingsdienst voert de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving) uit op het gebied van milieu. Dit doen we in opdracht van de gemeente in ons werkgebied en de provincie Noord-Brabant. Dat betekent in dit geval dat de OMWB beoordeelt of een circulair initiatief van een bedrijf of gemeente past binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Wilt u als bedrijf een circulair initiatief opstarten of heeft u als gemeente of provincie een vraag ontvangen van een ondernemer? Neem dan vroegtijdig contact op met de omgevingsdienst om te bespreken of en hoe dit past binnen wet- en regelgeving. U kunt contact opnemen met Robert Hilgers (r.hilgers@omwb.nl), Jurian Verlouw (j.verlouw@omwb.nl) of Gertie van de Coevering (g.vandecoevering-vanherpen@omwb.nl). Ook kunt u hier vragen stellen over zaken als einde-afval, experimenteerruimte of belemmerende wet- en regelgeving. 

Meer informatie

Neem een kijkje op: