Bouw en sloop

Werken aan een betere leefomgeving betekent soms het slopen van oude panden en het neerzetten van nieuwe bebouwing. Maar je wilt daarmee niet het milieu of de omgeving belasten. En dus zijn regels noodzakelijk.

Of het nu een gemeente is die een buurthuis wil opzetten of een echtpaar dat hun droomhuis wil bouwen: het (laten) bouwen van een pand moet op een veilige en milieuvriendelijke manier gebeuren. Hetzelfde geldt voor het slopen van gebouwen. Daarom is vaak een omgevingsvergunning ‘bouwen’ of soms een omgevingsvergunning ‘slopen’ nodig. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij het slopen van een monumentaal pand. Het hangt van de situatie en de complexiteit af of u hiervoor bij de gemeente of de provincie Noord-Brabant moet zijn. Overigens is bij sloop een melding meestal genoeg – en als u weinig sloopafval heeft √©n daar geen asbest bij zit, hoeft zelfs dat niet.

Voor het beoordelen van vergunningaanvragen ‘bouwen’, ‘slopen’ en sloopmeldingen kunnen gemeenten advies vragen aan een specialist van de omgevingsdienst. In Midden- en West-Brabant is dat de OMWB. Daarnaast kunnen zij onze specialisten inschakelen voor het toezicht op bouw- en sloopactiviteiten en het vaststellen of een pand helemaal (correct) verwijderd is, zodat het ingeschreven kan worden in een landelijk register. Voor grotere bedrijven mag de OMWB uit naam van de provincie Noord-Brabant omgevingsvergunningen ‘bouwen’ verlenen en toezicht houden op het verloop van de bouw.

Asbest

Bij de sloop van een gebouw wordt vaak asbest gevonden. Als dit verwijderd moet worden in onze regio, houdt de OMWB hier toezicht op. Dit is een vak apart, dat vraagt om toezichthouders met specialistische kennis. Daarom werken onze toezichthouders  voor bouw en sloop vaak samen met een van onze asbestspecialisten.

Metingen van grond en bouwstoffen

Om bodem- en waterverontreiniging te voorkomen, mag bij bouwprojecten alleen gewerkt worden met geschikte grond- en bouwstoffen. Dat wil zeggen: stoffen die de bodem of het oppervlaktewater niet aantasten. Daar is iedere partij in de keten verantwoordelijk voor: van producent tot importeur en van vervoerder tot aannemer en eigenaar. Om de kwaliteit van de stoffen en van de grond aan te kunnen tonen – onder meer door het nemen van monsters – kan het team Metingen en Onderzoek van de OMWB ingeschakeld worden.

Mobiele puinbreker?

Maakt u op uw bouw- of sloopplaats gebruik van een puinbreker? Meld dit dan ten minste 15 werkdagen van tevoren per e-mail bij mobielbreken@omwb.nl. Geef hierbij aan:

  • de exacte locatie van de puinbreker (situatieschets)
  • naam en adres van de eigenaar
  • de hoeveelheid en aard van het sloopafval
  • de bronsterkte in dB(A)
  • de datum en duur van de werkzaamheden

Vragen?

  • Wilt u meer weten over wat de OMWB doet op het vlak van bouwen en slopen? Mart Kieftenburg vertelt u er graag meer over. U bereikt hem via 013 2060367 of m.kieftenburg@omwb.nl. U kunt ook een mail sturen naar bouwen@omwb.nl.