De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Gaat u saneren? Meld elke stap online

Heeft u te maken met verontreinigde grond en/of grondwater – en is sanering nodig? Dan moet u elke stap melden en voor een aantal stappen een toestemming (in de vorm van een vergunning) aanvragen. Dit moet bij de omgevingsdienst in uw regio. Woont u in Midden- en West-Brabant? Dan is dat de OMWB.

Er zijn verschillende werkwijzes voor de volgende meldingen:

  1. BUS-meldingen en BUS-evaluatieverslagen
  2. Vergunningaanvragen voor overige bodemsaneringen
  3. Toezichtsmeldingen op saneringen (ook BUS)

1. BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen)

De meldingsformulieren voor BUS-meldingen en BUS-evaluatieverslagen zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid. De ingevulde formulieren (die uiteraard betrekking hebben op saneringslocaties in Midden- en West-Brabant) kunt u sturen naar info@omwb.nl.

2. Vergunningaanvragen voor overige bodemsaneringen


Online melden

U kunt hieronder volledig digitaal uw melding doen. Als particulier ondertekent u met uw DigiD. Bedrijven ondertekenen met e-herkenning (niveau 2+). U kunt ook tussentijds opslaan en op een later tijdstip verder gaan.

Iemand machtigen?
Wilt u iemand machtigen om de vergunningaanvraag voor u te doen (bijvoorbeeld een adviesbureau)? Dat kan door het machtigingsformulier in te vullen. Dat kan tijdens het invullen van het meldingsformulier.

Voor bedrijven:

Voor particulieren:

3. Toezichtsmeldingen op alle saneringen (ook BUS)


Online melden

U kunt hieronder volledig digitaal uw melding doen. Als particulier ondertekent u met uw DigiD. Bedrijven onderteken met e-herkenning (niveau 2+).

Voor bedrijven:

Voor particulieren: