Gaat u saneren? Meld elke stap online

Check vooraf het overgangsrecht

Voordat u gaat saneren is het noodzakelijk om na te gaan of de locatie onder het overgangsrecht Wet bodembescherming valt. Dit kunt u nagaan in deze notitie van provincie Noord-Brabant.

De meest voorkomende gevallen zijn:

  1. Het bevoegd gezag Wbb heeft vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet een beschikking genomen dat spoedige sanering noodzakelijk is.
  2. De saneerder heeft vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet een saneringsplan ingediend of een deelsaneringsplan ingediend, uitsluitend voor het deel waarop het saneringsplan betrekking heeft.
  3. Een BUS-melding of sanering op grond van artikel 39b Wbb (tenzij niet gestart binnen 12 maanden).

Valt de locatie onder het overgangsrecht Wet bodembescherming?

Dan moet u elke stap melden en voor een aantal stappen een toestemming (in de vorm van een vergunning) aanvragen. Dit moet bij de omgevingsdienst in uw regio. Woont u in Midden- en West-Brabant? Dan is dat de OMWB.

Er zijn verschillende werkwijzes voor de volgende meldingen:

  1. BUS-meldingen en BUS-evaluatieverslagen
  2. Vergunningaanvragen voor overige bodemsaneringen
  3. Toezichtsmeldingen op saneringen (ook BUS)

1. BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen)

De meldingsformulieren voor BUS-meldingen en BUS-evaluatieverslagen zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid. De ingevulde formulieren (die uiteraard betrekking hebben op saneringslocaties in Midden- en West-Brabant) kunt u sturen naar info@omwb.nl.

2. Vergunningaanvragen voor overige bodemsaneringen


Online melden

U kunt hieronder volledig digitaal uw melding doen. Als particulier ondertekent u met uw DigiD. Bedrijven ondertekenen met e-herkenning (niveau 2+). U kunt ook tussentijds opslaan en op een later tijdstip verder gaan.

Iemand machtigen?
Wilt u iemand machtigen om de vergunningaanvraag voor u te doen (bijvoorbeeld een adviesbureau)? Dat kan door het machtigingsformulier in te vullen. Dat kan tijdens het invullen van het meldingsformulier.

Voor bedrijven:

Voor particulieren:

3. Toezichtsmeldingen op alle saneringen (ook BUS)


Online melden

U kunt hieronder volledig digitaal uw melding doen. Als particulier ondertekent u met uw DigiD. Bedrijven onderteken met e-herkenning (niveau 2+).

Voor bedrijven:

Voor particulieren: