Als bedrijf (meer) circulair ondernemen

Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dit is in 2016 verankerd in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Hoe te beginnen?

U kunt als bedrijf eerste stappen zetten op weg naar een meer circulaire economie door te kijken naar duurzaam grondstoffenverbruik, door afval te voorkomen en afval te scheiden en gescheiden te houden.  

Duurzaam grondstoffenverbruik of bedrijfsafval voorkomen of beperken kan bijvoorbeeld door:  

  • efficiënter gebruik van alternatieve (secundaire) grond- en/of hulpstoffen
  • het toepassen van een andere technologie
  • intern hergebruik van reststoffen als grondstof
  • product anders ontwerpen. 

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een zogenaamd preventieonderzoek uitvoeren. Daarbij worden de processen en activiteiten van uw bedrijf doorgelicht en wordt een preventieplan opgesteld. In het preventieplan zijn de te nemen maatregelen op hun haalbaarheid onderzocht. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.  

Ook kunt u een Levenscyclusanalyse (LCA) uit laten voeren op een te produceren product. Op basis van een LCA worden maatregelen voorgesteld om de milieu-impact van het product te kunnen verminderen. 

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Wilt u als bedrijf een circulair initiatief opstarten? Neem dan vroegtijdig contact op met de omgevingsdienst om te bespreken of en hoe dit past binnen wet- en regelgeving. U kunt contact opnemen met U kunt contact opnemen met Robert Hilgers (r.hilgers@omwb.nl), Jurian Verlouw (j.verlouw@omwb.nl) of Gertie van de Coevering (g.vandecoevering-vanherpen@omwb.nl)Ook kunt u hier vragen stellen over zaken als einde-afval, experimenteerruimte of belemmerende wet- en regelgeving. 

Meer informatie

Neem een kijkje op: