Energie: hoe kunt u als bedrijf besparen?

De kans is groot dat u als bedrijf verplicht bent energiebesparende maatregelen te treffen. Hier vindt u tips voor financiële ondersteuning en het monitoren van uw verbruik.

Mondiaal, regionaal, maar ook lokaal geldt wet- en regelgeving voor bedrijven op het gebied van energiebesparing. Veel bedrijven zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die binnen maximaal vijf jaar worden terugverdiend.

Is mijn bedrijf verplicht energie te besparen?

Dit kunt u online nagaan met de Wetchecker van de RVO. Met de juiste documentatie bij de hand kunt u binnen een paar minuten achterhalen welke verplichtingen u heeft als bedrijf.

Financiële ondersteuning

Voor financiële ondersteuning bij het treffen van energiebesparende maatregelen zijn verschillende regelingen en subsidies opgezet. Deze maken uw investeringen nog interessanter.

 • Organisaties die subsidies verlenen
 • Subsidies
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE): deze richt zich op het reduceren van gasverbruik met tegemoetkomingen voor de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels.
  • Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is een subsidie speciaal voor sportaccommodaties. Sportverenigingen kunnen hun investering in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp terugkrijgen.
  • Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++): deze regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. Deze subsidie is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) en stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De regeling is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021.
 • Belastingvoordelen
  • Energie-investeringsaftrek (EIA). Energiebesparende maatregelen kunnen extra worden afgetrokken van de fiscale winst. Deze regeling geldt voor alle bedrijven, stichtingen, VVE’s en woningcoöperaties.
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Een eenmalig belastingvoordeel op de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het inzichtelijk maken van uw besparingsmogelijkheden of het uitvoeren ervan? Installatie- en adviesbureaus kunnen u helpen met beide zaken. U vindt een gekwalificeerd bureau bij branchevereniging FedEC of kwaliteitsregister QBISnl.

Tips!

 • Keurmerk
  Met een keurmerk profileert u zich als een duurzaam bedrijf. Daarnaast biedt een aantal keurmerken een systematiek waarmee u grip krijgt op uw verbruik.
 • Energiemanagementsysteem
  Een energiemanagementsysteem geeft u inzicht in de momenten waarop u energie gebruikt. Dat stelt u en uw installateur in staat apparaten en installaties beter te schakelen en in te regelen. Daarmee kunt u veel energie besparen. Het helpt u bovendien bij het scherp inkopen van energie.
 • Samenwerking met Energy Service Company (ESCO)
  Met een prestatiecontract geeft u het beheer over uw energie-installaties uit handen aan een specialist en maakt u afspraken over de te leveren kwaliteit, zoals een bepaalde temperatuur of luchtkwaliteit. De specialist organiseert dit voor u tegen een vaste prijs.

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw wettelijke verplichtingen of energiebesparende maatregelen? Stuur dan een bericht naar energie@omwb.nl of neem contact op met Mart Kieftenburg (013-206 0367) of met Pieter Schalk (013-206 03 52).