Energiebesparing bij uw bedrijf

De kans is groot dat u als bedrijf verplicht bent energiebesparende maatregelen te treffen. Hier leest u welke wet- en regelgeving op u van toepassing is.

Welke regels gelden voor uw bedrijf?

Welke regels op uw bedrijf van toepassing zijn is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van uw energieverbruik en de omvang van uw bedrijf.

Met de Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn en hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen.

Subsidies en fiscale voordelen

Met een subsidie of fiscale regeling wordt energie besparen nog aantrekkelijker. Deze kunnen u ook helpen om meer maatregelen te treffen dan de maatregelen die op dit moment verplicht zijn maar die wel bijdragen aan verdere besparing en wellicht over een aantal jaren wel verplicht worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een handige Subsidie- en financieringswijzer waarmee u snel kunt zien welke regelingen beschikbaar zijn.

Uitgelicht

  • Plicht tot de verduurzaming van het energiegebruik, informatieplicht en de onderzoeksplicht energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u verplicht om uw energiegebruik te verduurzamen en alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit wordt ook wel de energiebesparingsplicht genoemd.  Meer informatie vindt u op de websites van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

Om u te helpen op een eenvoudige en praktische manier energie te besparen en te voldoen aan de energiebesparingsplicht is de erkende maatregelenlijst opgesteld met maatregelen. In de Informatiebank Erkende maatregelen energiebesparing vindt u de actuele Erkende maatregelenlijst met een uitgebreide toelichting.

Als u moet voldoen aan de energiebesparingsplicht hebt u ook een informatieplicht. Dit betekent dat u uiterlijk 1 december 2023 per locatie had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht hebt en rapporteer alsnog zo snel mogelijk. Dat doet u in eLoket van RVO. Daarmee voorkomt u dat wij handhavend moeten optreden. Op de website van RVO vindt u alles over de informatieplicht, inclusief een interactief stappenplan en een lijst met erkende maatregelen.

Bedrijven die jaarlijks meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m3 aardgas(equivalenten) gebruiken hebben naast de informatieplicht voor de gebouwgebonden maatregelen ook een onderzoeksplicht voor hun processen. Deze zeer grote energiegebruikers moesten voor 1 december 2023 hun onderzoeksrapportage bij de RVO indienen. Valt uw bedrijf onder de onderzoeksplicht en hebt u de rapportage nog niet ingediend, doe dit dan zo snel mogelijk om handhaving te voorkomen.

Let op: De energiebesparingsplicht en de informatieplicht gelden sinds 1 juli 2023 ook voor vergunningplichtige bedrijven en voor de glastuinbouw. Ook kan de onderzoeksplicht van toepassing zijn.

  • Label C-plicht voor kantoren

Sinds 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Anders mag u het gebouw niet meer gebruiken. Hoe voorkomt u dat? Wat moet u doen? U leest het hier.

  • EED: audit-plicht

Grote ondernemingen en instellingen met een economische activiteit moeten voldoen aan de Europese richtlijn Energy-Efficiency-Directive (EED). Deze richtlijn verplicht grotere bedrijven en instellingen om elke vier jaar een energie-audit uit te voeren waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel energie ze verbruiken en hoe ze dat kunnen verminderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt deze EED-rapporten en kan sancties opleggen indien hier niet tijdig aan wordt voldaan.

Bedrijven die zowel onder de EED-auditplicht vallen als onder de onderzoeksplicht energie kunnen een gecombineerde onderzoeksrapportage indienen. Op de website van RVO zijn hiervoor sjablonen beschikbaar.

Sommige ondernemingen hoeven geen EED-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED-auditplicht bijvoorbeeld met een internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem (ISO 50001 of ISO 14001) of een erkend keurmerk.

  • Co₂-reductie Werkgebonden personenmobiliteit

Bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen vanaf 1 juli 2024 te maken met de regeling CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit. De regeling verplicht de werkgevers tot een jaarlijkse rapportage van de werkgebonden personenmobiliteit. Dit zijn de zakelijke kilometers en het woon-werkverkeer. Omgevingsdiensten controleren vanaf 2025 of bedrijven hun rapportage tijdig en correct indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande? Stuur dan een bericht naar energie@omwb.nl.

Ook interessant