De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Overlast? Meld een milieuklacht

Als inwoner van Noord-Brabant kunt u ons helpen uw leefomgeving veilig en schoon te houden. Heeft u overlast van een bedrijf? Of ziet u dat er iets mis is op milieugebied? Doe dan een melding bij de MilieuKlachtenCentrale.

image

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in de buurt? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Ziet u een afvaldumping buiten de bebouwde kom? Heeft u vragen over de kwaliteit van het zwemwater? Meld het bij de MilieuKlachtenCentrale. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen.

Lopende meldingen

Het kan zo zijn dat er een incident heeft plaatsgevonden dat de overlast veroorzaakt. Bekijk de lopende milieuklachten.

Spoed?

Dan kunt u een telefonische melding doen via 073-681 2821*

Geen spoed?

Dan kunt u het best uw melding of klacht doorgeven via het online meldingsformulier op www.milieuklachtencentrale.nl.

Zwemwater

Heeft u een klacht of mededeling over zwemmen in buitenwater? Of wilt u weten waar het wel en niet veilig is? Kijk dan op de website over zwemwater en neem contact op met de zwemwatertelefoon.

Bent u badhouder van een zwembad en heeft u een overschrijding van de maximaal toegestane concentratie legionella geconstateerd? Meld dit dan direct bij de MilieuKlachtenCentrale via 073-681 2821.

Welke melding hoort waar?

Twijfelt u of de MilieuKlachtenCentrale de juiste plek is om uw constatering te melden? Bekijk welke milieumelding waar thuishoort.

*Wij passen de AVG-wetgeving (privacy) uiteraard toe op uw gegevens. Mocht u uw klacht toch anoniem willen indienen? Dan wordt deze klacht alleen risicogericht, dus bij een (dreigende) milieugevaarlijke situatie (b.v. bij een (grote) lekkage van een gevaarlijke stof) in behandeling genomen. Dat betekent in de praktijk dat we het merendeel van de anonieme milieuklachten niet (direct) behandelen.

Een kijkje achter de schermen bij de Klachtendienst.: "Geluidshinder of stankoverlast houden zich niet aan kantoortijden"