Overlast? Meld een milieuklacht

Als inwoner van Noord-Brabant kunt u ons helpen uw leefomgeving veilig en schoon te houden. Heeft u overlast van een bedrijf? Of ziet u dat er iets mis is op milieugebied? Doe dan een melding bij de MilieuKlachtenCentrale.

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in de buurt? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Ziet u een afvaldumping buiten de bebouwde kom? Heeft u vragen over de kwaliteit van het zwemwater? Meld het bij de MilieuKlachtenCentrale. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen.

Zwemwater

Heeft u een klacht of mededeling over zwemmen in buitenwater? Of wilt u weten waar het wel en niet veilig is? Kijk dan op de website over zwemwater en neem contact op met de zwemwatertelefoon.

Bent u badhouder van een zwembad en heeft u een overschrijding van de maximaal toegestane concentratie legionella geconstateerd? Meld dit dan direct bij de MilieuKlachtenCentrale via 073-681 2821.

Een kijkje achter de schermen bij de Klachtendienst.: "Geluidshinder of stankoverlast houden zich niet aan kantoortijden"