Ons dagelijks bestuur

Paul Depla

burgemeester gemeente Breda

Portefeuille:

 • voorzitter dagelijkse bestuur
 • voorzitter algemeen bestuur
 • algehele coördinatie
 • communicatie
 • openbare orde en veiligheid
 • lid bestuurlijk platform omgevingsrecht (BPO)
 • landelijk voorzittersoverleg BRZO

Johan van den Hout

gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Portefeuille:

 • vice-voorzitter dagelijks bestuur
 • ketengerichte samenwerking
 • samenwerking provincie en gemeenten
 • bodem en water

Ryan Palmen

burgemeester gemeente Hilvarenbeek

Portefeuille:

 • financiën

Jac Klijs

burgemeester gemeente Moerdijk

Portefeuille:

 • industriële sector, inclusief BRZO

Ruud van den Belt

burgemeester gemeente Steenbergen

Portefeuille:

 • agrarische sector

Theo Weterings

burgemeester gemeente Tilburg

Portefeuille:

 • personeel en organisatie

Bert Schellekens

wethouder gemeente Goirle

Portefeuille:

 • Omgevingswet