Ons dagelijks bestuur

Paul Depla

burgemeester gemeente Breda

Portefeuille:

 • voorzitter dagelijkse bestuur
 • voorzitter algemeen bestuur
 • algehele coördinatie
 • communicatie
 • relatie milieu – openbare orde en veiligheid
Paul Depla is lid van het dagelijks bestuur en burgemeester van de gemeente Breda

Aart-Jan Moerkerke

burgemeester gemeente Moerdijk

Portefeuille:

 • samenwerking met de deelnemers
 • industriële sector, inclusief Seveso

Marc Oudenhoven

Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant

Portefeuille:

 • vicevoorzitter
 • personeel & organisatie
 • organisatie- en kwaliteitsontwikkeling

Hanne van Aart

burgemeester gemeente Loon op Zand

Portefeuille:

 • agrarische sector / zorgvuldige veehouderij
 • samenwerking met strategische partners

Hans Wierikx

Wethouder gemeente Halderberge

Portefeuille:

 • ‘Van goed naar beter’
 • interbestuurlijk programma VTH
 • programma collectieve taken

Maarten van Asten

Wethouder gemeente Tilburg

Portefeuille:

 • financiën, inclusief relatie met de auditcommissie
 • bodem, lucht en water

Corné Machielsen

Wethouder gemeente Gilze en Rijen

Portefeuille:

 • omgevingswet
 • informatie-uitwisseling en datakwaliteit

Alfred Arbouw

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Portefeuille:

 • Secretaris