Samenwerking is onmisbaar

Risico’s voor de leefomgeving houden niet op bij een gemeente- of provinciegrens. Daarom is samenwerking met andere regio’s en instanties essentieel.

Waar we vaak niet bij stilstaan, is dat risico’s en gevolgen voor de leefomgeving vaak niet ophouden bij een gemeente- of provinciegrens. Het vervoer van (gevaarlijke) stoffen verloopt via de weg, het water of het spoor dwars door dorpen en steden heen. Een brand brengt afvalstoffen in de lucht, die kunnen overwaaien naar een compleet ander gebied. En vervuild bluswater kan via de sloot kilometers verderop schade aanrichten.

Daarom zijn verschillende disciplines nodig om de risico’s voor de leefomgeving gezamenlijk aan te pakken.

Samen Sterk in Brabant (SSiB)

In het buitengebied van onze provincie spelen een aantal specifieke problemen, zoals wildcrossen, het dumpen van (drugs)afval en stroperij. Omdat overtreders geen grenzen kennen, is samenwerking in de hele provincie noodzakelijk. Daarom bundelen we de krachten met de andere twee Brabantse omgevingsdiensten, de gemeenten, de provincie, waterschappen, Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders in het samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant (SSiB). Om samen het Brabantse buitengebied schoner en veiliger te maken.

BRZO+

De OMWB is één van de zes omgevingsdiensten in ons land die toezicht mag houden op bedrijven met veel gevaarlijke stoffen (BRZO-bedrijven). Om het toezicht te verbeteren is in 2014 het samenwerkingsverband BRZO+ opgestart. Hierin werken we landelijk samen met onder meer de inspectie op de arbeidsomstandigheden, de veiligheidsregio’s en de waterschappen. Het doel: landelijk op dezelfde manier werken, bedrijven integraal benaderen en beoordelen en risicogestuurd werken makkelijker maken.