Inhouse-dag
31 mei 2024

Heb jij milieutalent? Kom kennismaken!

We organiseren weer een Inhouse-dag! Een afwisselende middag waarop je kennismaakt met ons als werkgever.

Inhouse-dag 2024 was een groot succes

Deze vond plaats op vrijdag 31 mei 2024.

Voor wie is de Inhouse-dag bedoeld?

We organiseren deze dag voor iedereen die zijn of haar blik op de arbeidsmarkt wil verruimen. Of je nu nog studeert, aan het werk bent als young professional of als senior je carrièremogelijkheden wilt bekijken: (milieu)talent is welkom bij de OMWB! Dit omdat wij doorgaans op zoek zijn naar nieuwsgierige en gemotiveerde mensen met een bouwkundige, technische, juridische of milieu-achtergrond. Op hbo- en wo-niveau. Ervaring is mooi, maar zeker niet altijd nodig om bij ons aan de slag te gaan. Er zijn bij ons volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Wat ga je ontdekken?

Tijdens deze dag stellen we ons aan je voor en kun je de sfeer proeven van onze organisatie. We nodigen je uit bij ons op kantoor en laten je kennismaken van alle facetten van het werk van een omgevingsdienst. Daarnaast krijg je informatie over wat je van ons kunt verwachten als werkgever en werpen we een blik op vacatures nu en in de toekomst. Alvast nieuwsgierig? Meer informatie over ons als werkgever en vacatures vind je op werkenbijomwb.nl

Wat is het programma?

Tijdens de Inhouse-dag ontvang je uiteraard algemene informatie over de OMWB, maar krijg je ook de gelegenheid om twee presentaties te volgen over onderwerpen die specifiek jouw interesse hebben (vergunningverlening, toezicht, klachten en handhaving of energietoezicht). Daarna nemen we een kijkje in onze meetwagen, van waaruit onze specialisten geur, licht of geluid meten. We sluiten af met een borrel.

De workshops:

  • Vergunningverlening: als een bedrijf een plan heeft (voor bijvoorbeeld een uitbreiding van de activiteiten) en daarvoor een vergunning aanvraagt, toetst de OMWB of deze plannen niet te veel negatieve impact hebben op het milieu en de leefomgeving. We leggen het verzoek naast de geldende milieuwet- en regelgeving en besluiten vervolgens om de vergunning wel of niet te verlenen. In complexe situaties heb je met veel omgevingsfactoren te maken – een echte puzzel! Bekijk ook de video’s van vergunningverlener Jacky en vergunningverlener Femke.
  • Toezicht: onze toezichthouders controleren of bedrijven zich houden aan de geldende milieuwet- en regelgeving. Met aangekondigde √©n onaangekondigde inspecties. Wordt afvalwater op de juiste manier geloosd? Blijft het geluid dat een fabriek produceert binnen de normen? Zo nodig kan een toezichthouder meedenken en adviseren. In het slechtste geval kan hij of zij ook een boete of andere maatregel opleggen. Bekijk ook de video van toezichthouder Jim.
  • Klachten: inwoners van onze provincie kunnen bij milieuoverlast door bedrijven (denk aan geur-, geluid-, trillingen- of lichtoverlast) een melding indienen bij de MilieuKlachtenCentrale. Onze klachtenmedewerkers staan dag en nacht paraat om een melding op te volgen als het moet. Ook bij incidenten als een brand met impact op het milieu worden ze opgeroepen. Bekijk ook de video van medewerker Klachtenteam Henny.
  • Energietoezicht: In 2019 tekende het kabinet het Klimaatakkoord. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren ten opzichte van 1990. In 2050 moet onze energievoorziening vrijwel volledig duurzaam zijn. Bedrijven spelen als grootverbruikers een cruciale rol. Daarom worden zij verplicht energie te besparen. En daar komen onze energietoezichthouders in beeld! Zij gaan met deze ondernemers in gesprek om ze te controleren, adviseren en stimuleren. Meer informatie.
  • Handhaving: Mochten bedrijven zich niet aan wet- en regelgeving houden en na waarschuwingen ook geen verbetering laten zien, dan kan de OMWB handhavend optreden. We hebben juristen en boa’s in dienst die optreden tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Metingen en onderzoek

Hoe meet je geluid? Of stank? Onze milieuspecialisten van team Metingen en Geluid kunnen dit dankzij hoogstaande meetapparatuur, onder meer in ons wagenpark aan meetwagens. Dit is een vast onderdeel van het programma waarvoor je je niet speciaal hoeft in te schrijven.

Het exacte programma volgt na je aanmelding. De dag zal in ieder geval starten rond 12.30 uur en eindigen rond 17.00/17.30 uur. De locatie is het kantoor van de OMWB, Spoorlaan 181 in Tilburg.

Foto’s Inhouse-dag 2023