Heeft u een bodemenergiesysteem?

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant inventariseert waar bodemenergiesystemen geïnstalleerd zijn. Hieronder kunt u de vragen invullen.

Op dit moment is het niet meer mogelijk de vragenlijst in te vullen.