De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Vragenlijst Label-C

Vragenlijst Label-C verplichting

Uw gemeente en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werken samen om kantooreigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen bij de energielabel C-verplichting. Om u hierbij op weg te helpen en om te voorkomen dat u na 1 januari 2023 mogelijk te maken krijgt met toezicht en handhaving is het van belang dat u ons informeert over uw kantoor en de status van uw energielabel. Op www.rvo.nl/energielabel-c-kantoren kunt u nagaan of de energielabel C-verplichting van toepassing is op uw kantoorpand(en) en welke uitzonderingen er gelden.