Vragenlijst Label-C

Vragenlijst Label-C verplichting

Uw gemeente en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werken samen om kantooreigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen bij de energielabel C-verplichting. Om u hierbij op weg te helpen en om te voorkomen dat u mogelijk te maken krijgt met toezicht en handhaving is het van belang dat u ons informeert over uw kantoor en de status van uw energielabel. Op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland kunt u nagaan of de energielabel C-verplichting van toepassing is op uw kantoorpand(en). Kijk voor meer informatie over de uitzonderingen op de website van het Informatiepunt Leefomgeving en geef aan het einde van de vragenlijst een toelichting op uw situatie als u denkt dat uw kantoor onder een uitzondering valt.