Hartelijk dank voor uw bericht. Wij kunnen nog niet aangeven of wij bij de gemelde werkzaamheden aanwezig zullen zijn. Laat dat u er niet van weerhouden om door te gaan met uw bouwwerkzaamheden. Wij verzoeken u wel, als het tijdschema van de gemelde werkzaamheden verandert, dit uiterlijk twee dagen voor de feitelijke start van de werkzaamheden aan ons door te geven, zodat wij hierop tijdig kunnen anticiperen.

Met nadruk verzoeken wij u, mochten er ten opzichte van de verleende omgevingsvergunning ‘bouw’ nog inhoudelijke wijzigingen plaatsvinden, dat u ons hierover zo spoedig en volledig mogelijk informeert. Zo kunnen wij voorafgaand aan de uitvoering toetsen of de wijzigingen binnen de verleende vergunning kunnen vallen.