Actiedag VTH-team Moerdijk in teken van lithium-houdende energiedragers

Afgelopen woensdag  hield het VTH-team van Moerdijk weer een actiedag op het haven – en industrieterrein Moerdijk. Deze dag stond in het teken van de opslag van lithium-houdende energiedragers.

Het doel van de actiedag was het nagaan en inventariseren van opslagplekken van deze energiedragers. In sommige gevallen volgde voorlichting over de eisen waaraan een opslag moet voldoen en werd er bewustwording gecreëerd bij de ondernemers over de risico’s van deze opslag. Deze specifieke accu’s komen namelijk steeds vaker voor en de verwachting is dat het gebruik de komende jaren verder toeneemt. Daardoor is ook een toename van opslag op de industrieterreinen te verwachten.

Risico’s
Lithium-houdende energiedragers kennen verschillende risico’s. Ze kunnen instabiel worden bij overladen, (diep) ontladen en hoge of lage temperaturen. Maar ook vallen of stoten kan er voor zorgen dat de batterijen en accu’s instabiel worden. Er kan dan een zogenaamde ‘thermal runaway’ ontstaan, die kan leiden tot een felle en lastig te bestrijden brand, waarbij giftige gassen vrijkomen. Het is daarom van belang dat deze energiedragers op de juiste wijze worden opgeslagen en behandeld. Hierdoor wordt het risico op incidenten sterk verminderd. Hiervoor is een PGS-richtlijn in ontwikkeling. Deze zal naar verwachting dit jaar van kracht worden. Maar ook nu moet de opslag al veilig plaatsvinden. Daarom heeft het VTH-team deze actiedag georganiseerd.

Opbrengst
Tijdens de actiedag is een tiental bedrijven onaangekondigd bezocht. Het bezoek werd positief ontvangen door de ondernemers. Bij een aantal bedrijven is men al druk bezig met het realiseren van veilige opslagmogelijkheden. De voorlichting en tips werden positief ontvangen. Bij bedrijven die nu (nog) geen lithium-houdende energiedragers opslaan is besproken waar een eventueel toekomstige opslag aan moet voldoen. Op één locatie werd opslag en opladen van refurbished accu’s aangetroffen. Het bedrijf zal de benodigde meldingen en vergunningen aan gaan vragen en zorgen voor een veilige opslag. Ook werd geconstateerd dat bij één bedrijf een grote hoeveelheid energiedragers recent is verplaatst naar een opslag bij een gemeente buiten ons werkgebied. De betreffende gemeente wordt hierover geïnformeerd.

Team
Het VTH-team bestaat uit medewerkers van de OMWB, de Veiligheidsregio, het Waterschap en de gemeente Moerdijk. De partners werken samen en wisselen informatie uit over zaken die spelen op de industrieterreinen Moerdijk, Dintelmond en Hazeldonk in opdracht van de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant.