Actieve rol OMWB bij voorkoming legionella

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport gepubliceerd over verhoogd risico op verspreiding van legionella bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. De OMWB werkt nauw samen met het RIVM bij dit onderzoek.

Sinds 2012 neemt het aantal patiënten met legionella in Nederland toe. De legionellabacterie kan onder andere veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. In 2018 waren er 584 patiënten met longontsteking door legionella in Nederland. Meestal kan niet achterhaald worden waar de ziekteverwekkers vandaan komen. Maar de afgelopen jaren zijn een aantal patiënten ziek geworden door het inademen van legionellabacteriën die waarschijnlijk uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen.

De OMWB stelt zich als organisatie ten doel om zichtbaar samen te werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Daarbij past een rol bij het onderwerp legionella. Het RIVM en de omgevingsdiensten in Nederland onderzoeken bij hoeveel afvalwaterzuiveringsinstallaties legionella vrij zou kunnen komen. De OMWB heeft, net als andere omgevingsdiensten, de industriële afvalwaterzuiveringen geïnventariseerd. De OMWB heeft haar opdrachtgevers geïnformeerd over de bekende aanwezige bedrijven met een verhoogd risico.

De RIVM adviseert bedrijven met installaties met een verhoogd risico om, in afwachting van verder onderzoek, alvast maatregelen te nemen om verspreiding van legionella te voorkomen. Bijvoorbeeld door het afdekken van risicovolle beluchtingsbassins en beschermingsmaatregelen voor medewerkers. Meer informatie is nodig over welke wijzen van permanent afdekken van de open beluchtingsbassins (en afzuigen van de lucht onder de afdekking) mogelijk én effectief zijn. Hier is aanvullend onderzoek met luchtmetingen voor nodig.

De OMWB voorziet de bedrijven de komende tijd van adviezen en ondersteunt het RIVM in haar onderzoek. Het RIVM zal op korte termijn monsters nemen om de eventuele aanwezigheid van legionella vast te stellen.

Een uitgebreide versie van bovenstaand bericht en het rapport zijn te lezen op de website van het RIVM.