Actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof

Hierbij brengen we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de aanpak van stikstof. Ook noemen we verschillende links waar interessante informatie over de aanpak van stikstof (landelijk en regionaal) is te vinden.

Maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur

Op 13 november heeft het kabinet drie maatregelen gepresenteerd die op korte termijn in te voeren zijn en die snel leiden tot een daling van de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur.

Nieuwe website landelijke informatie

Voor de landelijke informatie over de aanpak van stikstof is een nieuwe website in het leven geroepen. U vindt daar nieuws, de helpdesk stikstof, achtergrondinformatie, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook is er per sector, die geraakt wordt door de stikstofproblematiek, informatie en veelgestelde vragen verzameld.

Vragen over (de aanpak van) stikstof in Brabant

Op het platform Aanpak Stikstof Brabant  zijn nieuwe veelgestelde vragen en antwoorden aan de lijst toegevoegd.
Vragen over stikstof, vergunningverlening, Aerius en Natura 2000 kunt u ook stellen aan de landelijke helpdesk stikstof.

Meer informatie en vragen?

Voor algemene informatie:
– Website Aanpak Stikstof: www.aanpakstikstof.nl
– Website BIJ12: www.bij12.nl/pas
– Website Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof

Informatie over de aanpak van stikstof in Brabant:
– Dossier Aanpak Stikstof: www.brabant.nl/aanpak-stikstof
– Informatieplatform: www.aanpakstikstofbrabant.nl