Algoritmes helpen bij Omgevingswet-omzettingen

Onder de Omgevingswet hanteren we niet meer het begrip ‘inrichting’, maar ‘milieubelastende activiteit’ (MBA). Uit een eerste impactanalyse is gebleken dat het omzetten van inrichtingen naar MBA’s niet beleidsneutraal verloopt.

Hiermee bedoelen we onder meer: vergunningen kunnen meldingen worden; bevoegd gezag kan veranderen; de basistaak kan veranderen. Dit is van groot belang om te achterhalen, omdat we daarmee in staat zijn de impact voor onze werkprogramma’s in kaart te brengen. Hoeveel vergunningen verwachten we straks namelijk te gaan verlenen? Op welke activiteiten willen we toezicht houden? Of welke risicovolle activiteiten vinden in een bepaald gebied plaats waar we het bevoegd gezag over willen informeren? Bovendien vormen de MBA’s straks de basis voor enkele belangrijke informatieproducten zoals het risicomodel en de outcome monitor. Echter, het handmatig omzetten van de 7500 basistaak-inrichtingen kost veel tijd en geld. Dit moet toch ook (deels) digitaal kunnen. De OMWB is met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten een samenwerking aangegaan met de firma Globescope. Dit bedrijf gaat via algoritmes zorgen voor het omzetten van de inrichtingen naar bedrijven met één of meerdere MBA’s.

We controleren het resultaat en de opmerkingen en geven dat door aan Globescope; zo kunnen de algoritmes worden verbeterd.  Globescope heeft niet alleen de drie Brabantse omgevingsdiensten als klant, ook andere diensten waardoor het systeem nog sneller kan leren. De drie Brabantse diensten werken nauw samen om tegen zo laag mogelijke kosten het maximale rendement te halen. Het is namelijk niet de bedoeling – vanwege de kosten – om alle inrichtingen ‘door het systeem te halen’. We proberen met een steekproef van een bepaalde branche een eerste beeld te krijgen over de uniformiteit en de betrouwbaarheid. Afhankelijk van de resultaten kunnen we branches grootschalig omzetten of is het misschien toch nodig om meer inrichtingen per branche in het systeem van Globescope in te voeren. De eerste resultaten verwachten we medio maart.

Meer lezen over ons werk?

Meld je aan voor ons digitale magazine OMWB [in beeld]