Brabant InZicht: bekijk actuele gegevens over natuur, water en milieu nu online

Sinds kort zijn actuele gegevens over natuur, water en milieu online te bekijken op de nieuwe website Brabant InZicht. Op de nieuwe website Brabant InZicht kan iedereen online bekijken hoe het is gesteld met de natuur, het milieu en het water in Noord-Brabant. De gegevens op de site zijn actueel, openbaar en door iedereen te gebruiken.

Brabant Inzicht is door de provincie en de Brabantse waterschappen samen ontwikkeld als een instrument dat inzicht geeft in de actuele toestand van natuur, water en milieu. Om beleid mee te kunnen evalueren, maar ook om onderzoek mee te doen of te gebruiken als naslagwerk. Iedereen kan en mag deze data gebruiken. In thema’s, kaarten en grafieken worden de belangrijkste trends zichtbaar. Het is ook mogelijk om zelf data te selecteren en te visualiseren in kaarten en grafieken. Op termijn wordt de website uitgebreid met data over andere beleidsvelden. Als eerste worden gegevens over Agrofood toegevoegd (begin 2018).

Bronnen

De informatie is gebaseerd op meetgegevens van de provincie en de waterschappen. Ook is gebruik gemaakt van data van andere organisaties, zoals Brabant Water, RIVM, RAVON, SOVON en de Vlinderstichting.  Op de site zijn altijd de meest actuele beschikbare data te vinden. Wanneer nieuwe meetgegevens beschikbaar komen, worden deze zo spoedig mogelijk toegevoegd. Dat moment verschilt per dataset. Gegevens zijn dus niet altijd uit hetzelfde jaar afkomstig, maar wel altijd actueel.

Gebruik

Voorheen brachten provincie en waterschappen periodieke rapportages over de toestand van natuur, water en milieu uit. Via de website kan iedereen nu op elk moment actuele gegevens raadplegen, op een toegankelijke en visueel aantrekkelijke manier. Naast provincie en waterschappen kunnen bijvoorbeeld ook medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, terreinbeheerders, belangengroepen en kennisinstituten deze gegevens gebruiken om (uitvoering van) beleid op te baseren of om onderzoek te doen.

Ontwikkeling

De website bevat nu de meetgegevens over natuur, water en milieu. Op termijn zullen ook meetgegevens over andere beleidsthema’s, zoals bijvoorbeeld agrofood, worden toegevoegd. Met vragen of opmerkingen over de site, of over de mogelijkheid om eigen data toe te voegen, kunt u contact opnemen met: Matthijs ten Harkel, projectleider BrabantInZicht, tel. 06-52794286