Brabantse Bodemborrel: “vol inspiratie naar huis”

Er gebeurt veel op het gebied van bodem. Hoe houden we elkaar op de hoogte? Boeren, adviesbureaus, natuurverenigingen, waterschappen, gemeenten, burgers én omgevingsdiensten ontmoetten elkaar tijdens de Brabantse Bodemborrel.

Een gemengde groep van ruim vijftig personen kwam vrijdag samen in de Bourgondische Zaal van café ’t Chaamse Wapen in Chaam. Een nostalgische locatie, die de sfeer goed neerzette. “De Bodemborrel draait om ontmoeten, inspiratie opdoen en met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke uitdagingen en de rol van de bodem en ondergrond daarin”, vertelt Richard Welling, werkzaam bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en mede-organisator. “Zodat iedereen vol inspiratie weer naar huis gaat.”

Hulp vragen

Een ontmoetingsplek dus. “Voor iedereen in Brabant die actief is met bodem en ondergrond. Die initiatieven neemt en ook tegen vragen of dilemma’s aanloopt. Tijdens de Bodemborrel is er volop gelegenheid om hulp te vragen bij anderen.”

Vraagstukken pitchen

Het programma bestond dan ook niet alleen uit interessante presentaties, maar ook uit een pitch ronde. Een moment waarop de aanwezigen hun eigen probleemstelling of vraagstuk deelden met de groep, om vervolgens gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Zo ging gemeente Breda in op haar eigen stadsgenese en de manier waarop je dat kunt gebruiken voor een beter functioneren van bodem, water en groen.

image

Duurzaam beheer

Melkveehouderij van Poppel gaf een presentatie over haar rol als duurzame gebruiker en beheerder van grond ter grootte van 150 voetbalvelden. “Indrukwekkend”, aldus Richard. “Met hun monomestvergister vergisten zij (alleen) de eigen mest, wekken stroom en warmte op en met de mineralenscheider winnen ze de mineralen terug die weer als meststof op het grasland wordt toegepast. De dikke fractie wordt gebruikt als biobedding waar de koeien op kunnen liggen. Met als resultaat ook een betere bodemvruchtbaarheid, een beter vochthoudend vermogen, véél minder transportbewegingen, minder antibiotica en geen ammoniakgeur bij bemesting.”

Adviesbureau Royal HaskoningDHV ging in op het grote aantal opgaven in het fysieke domein en gemeente Tilburg was benieuwd naar eventuele redenen om het ambitieniveau voor de bodemkwaliteit uit de Omgevingswet op te hogen bij specifieke locatie- of gebiedsontwikkelingen.

Gedeelde ambities

Na de pitches was het de beurt aan de aanwezigen om mee te denken en hun visie te laten horen. “Veelgehoorde kreten waren netwerken, lokale kennis delen en bewustwording creëren. Betrek de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium en neem hun belangen en hun lokale kennis mee. Als je elkaars belangen en ambities kent, kun je er gedeelde belangen en ambities van maken.”

Project ‘Samen de diepte in’

De Brabantse Bodemborrel is een initiatief van het regioproject ‘Samen de diepte in’ van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, de provincie Noord-Brabant, 25 deelnemende gemeenten en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (maar iedere Brabander is welkom).

‘Samen de diepte in’ is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (onderdeel van ‘Bodem in Omgevingswet’). Dit project wordt in 6 regio’s in Nederland in 1,5 jaar tijd uitgevoerd. Daarbij draait het om het opdoen van ervaring en kennis over de plek van bodem en ondergrond in de omgevingsvisies en het realiseren van maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. De Brabantse Bodemborrel is één van de activiteiten die in Midden- en West-Brabant worden uitgevoerd.

Op herhaling in het najaar

Gezien het succes van deze Bodemborrel heeft Samen de diepte de ambitie hier een terugkerend fenomeen van te maken met een tweede Bodemborrel in het najaar. Meer informatie volgt.

image