Brabantse campagne van start: “dumpen doe je niet!”

Bankstellen, bouwafval, asbest, drugsafval. Ruim 5.000 keer per jaar wordt in de Brabantse natuurgebieden van alles gedumpt. Dat moet stoppen, vindt de provincie. Een boodschap die ook Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant onderschrijft.

Afval hoort niet in de natuur. Het ontsiert de natuur, is gevaarlijk en slecht voor het milieu. Daarnaast zijn de maatschappelijke kosten om het op te ruimen groot.

Er zijn drie thema’s die extra aandacht verdienen. Klik op de links voor meer informatie.

Subsidie opruimen drugsafval

Provincie Noord-Brabant komt grondeigenaren en gemeenten tegemoet bij het opruimen van drugsafval. In april wordt deze subsidieregeling weer opgesteld. De regeling geldt voor kosten die gemaakt zijn in 2018 en 2019. De regeling blijft open tot het beschikbare budget op is. Lees meer [link naar subsidiedrugsafval.nl]

Wat doet Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant?

  • De OMWB heeft een speciaal ‘interventieteam synthetische drugs’ opgericht. Dat team bestaat uit meetspecialisten, bodemtoezichthouders en case managers. Zij adviseren, houden toezicht en ondersteunen onze opdrachtgevers (gemeenten in ons werkgebied en provincie Noord-Brabant) bij drugsdumpingen.
  • Door deel te nemen aan werkgroepen willen we de samenwerking tussen verschillende overheden bevorderen. We stellen werkprotocollen op, volgen trends in de dumpingen en stellen (mede) projecten op als interventie hierop.
  • Er lopen verschillende projecten voor de inventarisatie van asbestdaken. Daarmee krijgen we in beeld waar deze liggen, met het oog op het naderende verbod eind 2024. Vervolgens adviseren en informeren we onze opdrachtgevers, om te voorkomen dat de daken in de natuur belanden. Zo nodig kunnen we handhaven.