Wat betekent corona voor het toezicht van de OMWB?

We vroegen drie toezichthouders naar hun ervaringen. “Door de corona-beperkingen komt digitaal toezicht in een stroomversnelling.”

Corona bemoeilijkt het controleren op locatie. Mario van Dijk is senior Wabo-toezichthouder die vooral actief is bij grote risicovolle bedrijven. “Neem Shell, met vijf fabrieken in ons werkgebied. Daar komen we normaal gesproken drie keer per jaar. En dan zitten we daar toch gauw een hele dag op locatie. Door corona hebben we de processen aangepast. We steken nu meer tijd in het administratieve voorwerk.”

Voorfase
Volgens Mario is de kwaliteit van het toezicht zeker niet minder door de aangepaste werkwijze. “In de voorfase gaan we meer diepgravend te werk. Puur op basis van documenten en gegevens die we bij de bedrijven opvragen. Denk aan meetgegevens, bijvoorbeeld van emissies. Of brandveiligheid, die we in samenwerking met de brandweer aan de hand van de zogeheten ‘Uitgangspuntendocumenten’ inhoudelijk aan de orde stellen. Al die informatie bestuderen we. Ook leggen we de bedrijven gerichte vragen voor, die we vervolgens in een video-overleg doornemen. Alles bij elkaar is het voorwerk grondiger. We komen dieper in de bedrijfsprocessen terecht en komen zo dichter bij kwetsbare onderdelen.” Het administratieve voorwerk zoals Mario dat omschrijft sluit goed aan bij het datagericht werken dat bij de OMWB steeds belangrijker wordt.

Thuiswerken
Het is zeker niet zo dat toezicht op locatie minder nodig is. Mario: “Integendeel. Juist doordat we meer informatie hebben bestudeerd, willen we graag met eigen ogen zien of er op de juiste plaatsen de juiste maatregelen zijn genomen. We kunnen op locatie gerichter te werk gaan. Natuurlijk werkt corona belemmerend. De afgelopen maanden is er daarom vaak video-overleg geweest. Ook omdat veel mensen bij de bedrijven thuis werken. ”Afhankelijk van de te volgen koers van de coronarichtlijnen wordt het locatiebezoek bij risicovolle bedrijven gaandeweg weer opgepakt.”

Kleinere bedrijven
Ook bij het toezicht op de kleinere mkb-bedrijven versterkt corona de trend van digitalisering. Toezichthouder Gerard Mol: “Steeds vaker leggen we bedrijven onze vragen per mail voor. Daar waren we voor corona al mee begonnen, maar dat is nu wel versneld. Met deze werkwijze is flink wat tijdwinst te boeken. Over specifieke aandachtspunten die we voorheen zelf met eigen ogen wilden zien, vragen we nu aan bedrijven om hiervan foto’s te maken en naar ons op te sturen.”

Zelf werkt Gerard veel voor tankstations en garagebedrijven. “Die moeten hun keuringen en certificaten up-to-date houden; de afschriften daarvan, en ook andere documenten, vragen we op. Voorheen inspecteerden we jaarlijkse op locatie het complete tankstation. Nu zeggen we: één keer in de vier jaar is voldoende. Tegelijkertijd intensiveren we de jaarlijkse administratieve controle.”

Agrarische bedrijven
Paul Oevermans is toezichthouder in de agrarische sector. “De tijd dat we uitgebreid bij de agrariërs thuis aan de keukentafel de bedrijfssituatie doornamen, lijkt voorlopig voorbij. Door corona hebben we het toezicht anders moeten insteken. Zo sturen we de agrariër nu een lijst met vragen en verzoeken we gegevens aan te leveren. Denk aan onderwerpen als ammoniakemissie, energieverbruik, mestopslag en bodembedreigende stoffen. Bijkomend voordeel is dat de boer hiermee aan de slag kan op het moment dat het hem uitkomt. Hij is niet meer een dagdeel kwijt omdat wij langskomen. Wel voeren we op het bedrijf en in de stal nog fysieke flitscontroles uit. Dan kijken we ter plekke naar kwetsbare punten en checken we of de toegestuurde gegevens kloppen. Maar dat hebben we vaak in een uurtje wel gezien”. De nieuwe aanpak is volgens Paul voor alle partijen een verbetering. “De ondernemer is minder tijd kwijt overdag. En voor ons is het ook efficiënter.”