Doorlooptijd vergunningaanvragen en meldingen momenteel langer dan normaal

De behandeling van een vergunningaanvraag of melding bij de OMWB duurt op dit moment langer dan normaal. Dit komt doordat we met de huidige capaciteit binnen de teams van Vergunningverlening de toenemende vraag nauwelijks kunnen beantwoorden.

Net als andere overheidsinstanties en bedrijven heeft de OMWB momenteel met de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt te maken. Met name in de vergunningverlening is het moeilijk om aan voldoende geschikt personeel te komen; een werkveld dat zich toch al kenmerkt door zeer specifieke kennis waar geen een-op-een aansluitende scholing voor bestaat.

Omgevingswet
Met de naderende inwerkingtreding van de Omgevingswet neemt het aantal aanvragen bovendien alleen maar toe. Veel bedrijven willen voor 2023 onder de huidige ‘eenduidige’ wet- en regelgeving nog zaken geregeld hebben voordat deze plaatsmaken voor de Omgevingswet. Hierdoor neemt de vraag naar vergunningen op dit moment alleen maar verder toe, met als gevolg een nóg langere wachttijd. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet wenselijk is voor de voortgang van uw bedrijfsvoering of processen en hebben begrip voor deze mogelijk frustrerende situatie. We doen wat op dit moment in onze macht ligt om zo efficiënt mogelijk de aanvragen te behandelen.

Meer informatie
Heeft u een aanvraag ingediend, wacht u al langer dan normaal op de afhandeling en bent u benieuwd naar de voortgang? Wij vragen u dan bij voorkeur om per e-mail contact op te nemen met de betreffende vergunningverlener of te mailen naar info@omwb.nl onder vermelding van het kenmerk van uw aanvraag. Nogmaals onze excuses voor het eventuele ongemak.