DSO-specialist Aniek: "ICT is een cruciale factor"

Vorige maand verschenen in de media berichten over de techniek achter de Omgevingswet, het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Of het DSO wel op tijd klaar is. Voor samenwerkingspartners is het van groot belang dat de OMWB haar zaakjes op orde heeft. DSO-specialist Aniek Gielen beantwoordt drie kernvragen.

De invoering van de Omgevingswet is al diverse keren uitgesteld – de inwerkingtreding is nu gepland voor 1-1-2022. Het grootste obstakel was eerder al het computersysteem waar alle betrokken instanties (gemeenten, provincies, kadaster, waterschappen, omgevingsdiensten) op aangesloten moeten worden. Het DSO bestaat uit drie componenten waarbij de grootste zorgen momenteel zitten in de plansoftware. Aangezien het DSO werkt als een keten, is het noodzakelijk dat alle componenten werken. Aniek Gielen is binnen de OMWB projectleider DSO en beantwoordt drie kernvragen.

Hoe staat de OMWB ervoor als het om het aansluiten op het DSO gaat?

“De OMWB heeft een koppeling met het pre-omgevingsloket. Dit is een oefenloket. Dit betekent dat we aanvragen die worden gedaan in het omgevingsloket kunnen ontvangen in Squit 20/20. Daarnaast kunnen we samenwerkingen starten in binnen de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF). Die SWF is nog niet gekoppeld aan Squit 20/20 omdat we nu nog gebruik maken van het ketenportaal.”

Samenwerking is een kernbegrip bij de Omgevingswet. Waar zie jij dit in terug?

“Om straks optimaal gebruik te kunnen maken van het DSO moeten we goede procesafspraken en werkafspraken maken. Hier moeten we dus samen met onze deelnemers en ketenpartners aan werken. Vervolgens moet de techniek dit ondersteunen en moet getest worden of we ook daadwerkelijk realiseren zoals we dat voor ogen hebben.”

Heb jij vanuit jouw rol vertrouwen in livegang op 1 januari 2022?

“Ook voor ons is er de komende tijd nog veel werk aan de winkel, onder meer op het gebied van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het is belangrijk dat we gaan testen en oefenen waardoor we écht kunnen zien hoe we ervoor staan en wat er nog geregeld moet worden. Bij de OMWB gaan we hier begin volgend jaar mee van start met een aantal deelnemers aan ketenpartners in een werkgroep. We kunnen zo kijken of de techniek werkt en wat er nog gerealiseerd moeten worden; we testen of gemaakte afspraken ook leiden tot het gewenste resultaat; dit tezamen biedt inzicht of 1-1-2022 realistisch en haalbaar is. Ik heb er vertrouwen in dat dit haalbaar is.”

image