Duurzaamheidscertificaat voor 9 zorginstellingen in Hart van Brabant

In totaal negen zorginstellingen hebben een certificering bereikt binnen de Green Deal Gezondheidssector Hart van Brabant, een samenwerking tussen de negen gemeenten uit Hart van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting MOED (de uitvoeringsorganisatie van het energietransitie programma van Midpoint Brabant), de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de deelnemende zorginstellingen.

Het gaat om Amarant, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), GGZ Breburg, Het Laar, Libra Revalidatie & Audiologie, Prisma, Mijzo, Sterk Huis en Thebe. Zij ontvingen hun certificaat van het Milieuplatform Zorgsector tijdens een online eindbijeenkomst op 28 januari. Ook werd bekend gemaakt dat de Green Deal een vervolgt krijgt in 2021-2024.

Green Deal
Het doel van de Green Deal is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen moesten binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen.

Kennisdeling
Grote toegevoegde waarde van de Green Deal zit ook in de samenwerking en het delen van kennis. Er is gebruik gemaakt van elkaars schoonmaakplannen en de lessen uit een pilot met elektrische deelauto’s worden ook bij andere zorginstellingen ingezet. De Green Deal is eveneens een aanjager en stok achter de deur om invulling te geven aan duurzaamheid en vastgoedbeheer.

Achtergrond
Meer informatie over deze samenwerking waar de OMWB ook deel van uitmaakt vind je via de website van Midpoint Brabant.