Gezamenlijke controle Breda International Airport op ondermijnende criminaliteit

De controle vond plaats in verband met de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zeeland en Brabant en heeft als doel om zicht te krijgen op kwetsbare locaties zoals kleine vliegvelden. Indien nodig kan er tijdig een helpende hand worden geboden omdat locaties als deze vatbaar kunnen zijn voor ondermijnende criminaliteit. Daarbij zoekt de overheid nadrukkelijk de samenwerking met private partijen als kleine luchthavens om deze vorm van criminaliteit integraal de kop in te drukken.

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder Halderberge: “Ik kijk tevreden terug op deze controle waarbij veel veiligheidspartners betrokken waren. Op deze wijze weten we elkaar op het gebied van toezicht en handhaving nog beter te vinden. Ik vind het belangrijk om de vinger aan de pols te houden op het vliegveld in onze gemeente. Alles met het doel om de veiligheid te vergroten en te zorgen dat we vroegtijdig met elkaar ingrijpen indien nodig.”

De controle is uitgevoerd door Douane, Koninklijke Marechaussee, team Luchtvaarttoezicht van de Afdeling Luchtvaart van de Landelijke Eenheid politie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de provincie Noord-Brabant. De regie van de integrale controle lag bij de gemeente Halderberge. De luchthaven zelf maakte de controle mogelijk voor de verschillende overheidsdiensten op haar terrein. Naast de inkomende en uitgaande vluchten zijn ook de panden op het vliegveld gecontroleerd op milieu- en bouwvoorschriften. De lokale politie was aanwezig ter ondersteuning.

fotografie: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com